Wetsvoorstel eerlijk delen

Wetsvoorstel eerlijk delen

14 december 2020

Wetsvoorstel eerlijk delen

Dit wetsvoorstel heeft tot doel werknemers mee te laten delen in de winst en hun stem binnen vennootschappen te vergroten. Met het voorstel wordt aan de ondernemingsraad van vennootschappen waarin ten minste 100 personen werken, de mogelijkheid gegeven het bestuur te verzoeken een Stichting administratiekantoor (STAK) op te richten. Door de oprichting van de STAK, die een aandelenbelang beheert dat geleidelijk opbouwt tot ten minste 10 procent van het totaal aan uitstaande aandelen, kunnen werknemers invloed uitoefenen binnen de algemene vergadering van aandeelhouders. Ook geven de via de STAK uitgegeven certificaten van aandelen werknemers recht op een deel van de winst.

Wetsvoorstel eerlijk delen