Influencer-contracten: dit moet er in zitten!

Influencer-contracten: dit moet er in zitten!

2 juli 2019
Influencer-contracten: dat moet er in zitten

De straffen die worden opgelegd door beïnvloeders, influencers en bedrijven zonder toestemming of reclame, zijn behoorlijk hoog. En er zijn andere juridische risico’s. In Duitsland is het al verplicht om bij een gesponsored post de vermelding te maken en Nederland gaat binnenkort ook nieuwe regels instellen voor sluipreclame. Dus ben jij die nieuwe influencer en wordt je regelmatig benaderd om iets leuks te posten voor freebies of geld? Of ben jij een bedrijf met een mooi prodcut dat gebruik wil maken voor de promotie van een influencer als de lokale voetbalheld of een Fred van Leer of Anna Nooshin? Lees dan dit artikel!

Een drogisterijketen in Duitsland kreeg een flinke boete omdat rechters het label #ad in een Instagram- post van een Influencer als ontoereikend beoordeelden. In geval van recidive een boete van 250.000 euro. Wij leggen in een interview de consequenties uit over slordige bedrijven en hoe influencers zich tegen aanvallen juridisch kunnen beschermen.

Waar zijn de juridische valkuilen voor influencer marketing?

Momenteel ligt de focus van de juridische discussie rondom Influencer Marketing duidelijk op het missen of gebrekkig adverteren. Nog te vaak worden betaalde berichten niet goed aangegeven. Er is een hele reeks verschillende fouten gemaakt door influencers als het gaat om onbekende labels. Beginnend met het gebruik van een niet-unieke ID (bijvoorbeeld #ad, #Cooperationspartner) op de verkeerde plaatsing van labels (verborgen tussen verschillende hashtags) door verkeerd labelen (bijvoorbeeld, unieke advertenties alleen met de referentie “productplaatsing” genoemd) kunnen vele voorbeelden zijn vinden in de sociale netwerken.

Naast deze problemen met de etikettering, zijn er altijd geschillen vanwege het oneigenlijke gebruik van door derden beschermde inhoud, zoals foto’s, video’s of muziek. Voor het gebruik van externe inhoud in uw eigen berichten is uiteraard de voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende vereist. Als dit niet wordt bereikt, riskeert de beïnvloeder of het reclamebedrijf een rechtsmiddel. Ten slotte is het mogelijk dat mensen worden afgebeeld op hun eigen foto’s die het niet eens zijn met deze afbeelding. Ook hier dreigt een waarschuwing vanwege de schending van de wet op hun eigen imago. Juridisch zijn zowel de influencer, een bemiddelingsbureau als het reclamebedrijf verantwoordelijk.

Echter, influencers staan vaak op zichzelf, vooral als ze aan het begin staan van hun carrière. Ze missen de juridische kennis en de middelen om noodzakelijk juridisch advies te verkrijgen. De reclamebedrijven hebben echter meestal vele jaren ervaring en de nodige kennis. Of ze hebben tenminste de middelen om adequaat juridisch advies te kopen. Tegen deze achtergrond zijn bedrijven  verantwoordelijk voor het beïnvloeden van hun influencers en het adviseren van hen. In elk geval mogen bedrijven of instanties influencers niet aanmoedigen om de wet te overtreden door bijvoorbeeld veeleisend te zijn

Welke fouten worden het meest gemaakt?

Het is beangstigend dat zeer grote merken, bijvoorbeeld uit de sector sportartikelen of zelfs producenten van energiedranken, samenwerken met vooraanstaande influencers en zonder enige vermelding van hun commerciële functies. Deze bedrijven moeten met name een voorbeeld stellen en “transparant” adverteren om zo snel mogelijk de huidige groei op dit gebied te elimineren. Om welke reden moeten anders minder bekende influencers en merken zich houden aan bestaande regels?

Reden genoeg voor elke beïnvloeder om wettelijke bescherming te krijgen tegen samenwerking. Wat moet er in zo’n contract zitten?

Het moet duidelijk en duidelijk gereguleerd zijn wat van de influencer wordt verwacht. Natuurlijk moet een contract ook de verplichting bevatten om het correct te identificeren. Het is nuttig dat in het contract wordt aangegeven hoe en waar het wordt gemarkeerd (bijvoorbeeld met de hashtags). De juridische gevolgen moeten worden genoemd voor niet-naleving van de contractuele regelingen. Overeenkomstige vrijstellingen van aansprakelijkheid moeten in elk contract worden opgenomen. Dit geldt overigens niet alleen voor onjuiste labels of tags, maar ook voor het gebruik van ongeoorloofde inhoud, zoals buitenlandse foto’s of filmfragmenten.

De rechtbanken zullen het onderwerp zeker bezig houden. Wat zijn de voorspellingen?

Er is een dringende behoefte aan rechtbanken om het probleem van de juiste etikettering aan te pakken. We hebben absoluut meer oordelen nodig om in de toekomst met de juiste rechtszekerheid te kunnen zeggen, aangezien commerciële posten eigenlijk moeten worden gemarkeerd. Momenteel is er waarschijnlijk alleen maar een veilige kant, als je de termen “advertentie” of “reclame” als een hint gebruikt. Voor andere voorwaarden hebben we geen vaste jurisprudentie, zodat het nog steeds de vraag is of tags, zoals ‘gesponsord door’, ‘powered by’ of ‘#ad’ voldoende zijn om te labelen.

Met het toenemende gebruik van sociale media en discussie over dit onderwerp, zullen deze voorwaarden waarschijnlijk in de toekomst prevaleren en erkend worden in het rechtsgebied. Op dit moment is het nog geen tijd. Tot die tijd betekent het leven met de onzekerheid of afzien van het gebruik van deze termen in de etikettering, maar laat het al opnemen in een clausule in je contract.

Entertainmentrecht is een specialisatie waar je naast je nuchtere verstand ook feeling voor moet hebben. We hebben regelmatig te maken met auteursrecht, muziek uitgavecontracten, filmcontracten, licenties, opstellen/beoordelen productiecontracten, sponsoring, formatcontracten en registratie en beschermen de rechten van ontwerpers, schrijvers en artiesten. “The show must go on!” is een veel gehoorde kreet in de entertainmentwereld. Maar de weg van creatief idee naar voorstelling of uitvoering is lang en in veel fasen van dit proces schuilen juridische valkuilen die er voor kunnen zorgen dat de eindstreep niet wordt gehaald. Omdat er vaak veel partijen bij het gehele proces zijn betrokken moet er veel geregeld worden en daar zijn wij voor.

Daarbij kunt u onder meer denken aan onderhandelingen en contracten tussen schrijvers, producenten, impresariaten, artiesten, theaters, platenmaatschappijen en distributeurs van merchandise-artikelen.

De materie is vaak complex en varieert van problemen rond de afdracht van royalties tot arbeidsrechtelijke problemen met artiesten en van platencontracten tot problemen omtrent garantie- en uitkoopsommen. De advocaten van Avinci Advocaten hebben niet alleen de kennis en ervaring in huis om deze problemen efficiënt tot een oplossing te brengen, maar zij hebben ook kennis en ervaring van deze specifieke branche.

Oudehoofdplein 4

Influencer-contracten: dat moet er in zitten