Boete voor bedrijf voor verwerken vingerafdrukken werknemers

Boete voor bedrijf voor verwerken vingerafdrukken werknemers

4 mei 2020

 

Boete voor bedrijf voor verwerken vingerafdrukken werknemers

Een bedrijf dat werknemers verplichtte om vingerafdrukken te laten scannen voor het in- en uitklokken, heeft privacyregels geschonden. Dat oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die de onderneming een boete van 725.000 euro oplegde. Het bedrijf, dat vanwege een uitspraak bij de rechter niet bij naam kan worden genoemd, kon zich volgens de AP niet beroepen op een uitzondering om bijzondere persoonsgegevens te gebruiken.

Avinci Advocaten geeft u in onderstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie van bronnen recht.nl en Autoriteitsgegevens.nl.

Biometrische gegevens zoals een vingerafdruk, zijn bijzondere persoonsgegevens, benadrukt de autoriteit. Een vingerafdruk is immers niet vervangbaar zoals bijvoorbeeld een wachtwoord. Als het mis gaat kan de impact groot zijn en een leven lang negatief effect hebben op iemand, aldus vicevoorzitter Monique Verdier van de AP. ‘Deze categorie persoonsgegevens wordt door de wet extra beschermd, want in verkeerde handen kan dit mogelijk leiden tot onherstelbare schade zoals chantage of identiteitsfraude.’

Vingerafdrukken mogen volgens de toezichthouder door organisaties in twee gevallen wel worden gebruikt. Dat kan als het bedrijf zijn werknemers om een uitdrukkelijke toestemming vraagt, die ‘ondubbelzinnig, specifiek, geïnformeerd èn vrij is’. Daarnaast is het gebruik van biometrische gegevens toegestaan als het noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden. Voor het bedrijf in kwestie gold geen van deze uitzonderingen, concludeerde de autoriteit.

HEEFT U ONZE CHECKLIST PRIVACY NOTICE WET AL GEDAAN? 

ICT Recht, internet en telecommunicatie zijn juridisch snel veranderende disciplines waar de wet vaak achter de snel veranderende feiten aanloopt.ICT, telecom en media domineren de economie en lopen in elkaar over. Dat geldt ook voor de juridische invalshoeken en regelgeving. Onderscheid daarbij ICT-recht van het internetrecht. ICT-recht gaat meestal over aankoop (inkoop) van technologie, hardware en software. Bij het internetrecht is het anders. De thema’s zijn eerder de wijze van inkopen, verkopen of reclame maken. Ook punten zoals onbetrouwbaarheid of bedrog spelen bij internetrecht een rol. Het kan ook gaan over merkverwarring, een onrechtmatige advertentietekst (Adwords, misleidende mededinging, vergelijkende reclame), of een gekaapt domein. Tevens kan het een virtuele inbraak (‘hack’) zijn op uw website (voor een e-commerce, e-learning, privacy schending). Juridisch vertaalt zich dit in advisering bij het opstellen van ICT-contracten of het aanpassen hiervan, advisering bij onderhandeling, aansprakelijk stellen of het uitvoeren van een ‘due diligence’-onderzoek naar bedrijfskritische ICT-contracten bij bedrijfsovernames.Goed juridisch inzicht is noodzakelijk. Laat u adviseren over elektronisch handelsrecht (e-commerce) of in geval van contracten opstellen, onderhandelen en privacy recht. Avinci Advocaten heeft de juridische kennis om te adviseren en denkt met de ondernemer mee.

Wij helpen u bij

  • Advies
  • Beëindigingsovereenkomst
  • Conflict
Neem contact op  010-4777755 , wij zijn er voor u!
In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst, ontslag, dreigende faillissementen  tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen met werknemers, de vakbond tot het voeren van procedures.Avinci Advocaten blijft tijdens deze coronacrisis zo goed mogelijk operationeel en wil u met raad en daad terzijde staan – samen zijn we sterk! Be safe, tot snel.
Ingang advocatenkantoor Avinci in Rotterdam

VRAGEN? Neem contact met ons op!

BRONVERMELDING: Checklist Privacy Notice Checker Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie met bronnen uit Recht.nl, Officiele Bekendmaking, Limburger.nl en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op rechtsgebied.

 

Bron: Recht.nl en https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/boetebesluit_vingerafdrukken_personeel.pdf