Digitale handtekening middels Adobe Sign onvoldoende betrouwbaar

Digitale handtekening middels Adobe Sign onvoldoende betrouwbaar

2 november 2020

Digitale handtekening middels Adobe Sign onvoldoende betrouwbaar

Het digitaal ondertekenen van een zakelijke geldleningsovereenkomst vond in deze zaak plaats met het programma Adobe Sign. De nog niet ondertekende overeenkomsten werden naar het e-mailadres van de contractant gestuurd. Voordat deze de overeenkomsten kon openen, diende hij een verificatiecode in te voeren die per SMS naar zijn telefoonnummer werd gestuurd. Daarna kon hij paraferen en een handtekening plaatsen door deze te typen, te tekenen, of door een afbeelding in te voegen. Na de ‘ondertekening’ werd deze door Adobe Sign voorzien van een zegel. Hierdoor kon het document niet meer worden gewijzigd. Het oordeel van de rechtbank: onvoldoende betrouwbaar.

Lees de uitspraak hier. 

 

Digitale handtekening middels Adobe Sign onvoldoende betrouwbaar

Avinci Advocaten helpt u problemen te voorkomen en de afspraken die u heeft gemaakt eenduidig op papier te zetten.

In veel gevallen worden algemene voorwaarden gebruikt als aanvulling op deze afspraken, de spreekwoordelijke “kleine letters”. Met de juiste algemene voorwaarden kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat de algemene voorwaarden met veel zorgvuldigheid en aandacht worden opgesteld en gelezen. Avinci Advocaten kan u daarin adviseren door de algemene voorwaarden te toetsen en zonodig aan te passen of zelf op te stellen.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen met uw contractspartner, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Digitale handtekening middels Adobe Sign onvoldoende betrouwbaar