Woonoverlast

Woonoverlast

27 november 2020

In heel Nederland ervaren bewoners regelmatig woonoverlast, zoals geluidsoverlast van buren, vervuilde tuinen en woningen, viezigheid van dieren, verloederde en vervallen panden of ernstige overlast door drugshandel. Zeker aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig bedreigen. Bij woonoverlast gaat het vooral om overlast tussen buurtbewoners onderling, vaak als gevolg van botsende leefstijlen. De aanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbewoners.

Woonoverlast

Zwaardere interventies
Naarmate de overlast aanhoudt zullen zwaardere interventies zoals vrijwillige en rechterlijke gedragsaanwijzingen en andere juridische middelen noodzakelijk zijn. Aan het einde van het traject dreigt uitzetting of sluiting van een woning en mogelijk alternatieve woonvormen. In alle gevallen is het streven naar een duurzame, oplossingsgerichte aanpak van belang.

Succesfactoren aanpak woonoverlast

  • Leg de samenwerking tussen gemeente, politie, Openbaar Ministerie, corporatie en zorg goed vast (eventueel in een samenwerkingsconvenant).
  • Maak duidelijke werkafspraken; schrijf een interventieplan waarin wordt aangegeven wie wat wanneer doet.
  • Zorg voor een eenduidig registratiesysteem; maak afspraken over de wijze van registreren.
  • Vroege signalering overlastproblemen; De meeste overlast begint als iets kleins. Creëer een adequaat meldysteem zodat je kan ingrijpen voordat het uit de hand loopt.
  • Ga op zoek naar de kern van het probleem. Bij de melder, maar ook bij de overlastveroorzaker (hoe gaat het met u? wat kunnen we voor u doen?).
  • Betrek de hulpverlening in een vroeg stadium.

Woonoverlast

Wat is strafrecht?

In het Wetboek van Strafrecht zijn de regels vastgelegd die bepalen welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf daarvoor kan worden gegeven. De regels omtrent opsporing, berechting en vervolging van strafbare feiten zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten strafbare feiten, namelijk overtredingen en misdrijven. Een overtreding is een relatief licht strafbaar feit zoals openbare dronkenschap. Misdrijven zijn de ernstigere strafbare feiten zoals diefstal, mishandeling en moord.

Help! Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat nu?

Het is mogelijk dat u zich niet aan de regels heeft gehouden en dus een strafbaar feit heeft pleegt. Het is dan mogelijk dat u voor de rechter moet verschijnen en dus een verdachte bent van een strafbaar feit. Wanneer u een dagvaarding heeft gekregen is het belangrijk om zo snel mogelijk een strafrechtadvocaat in te schakelen. De advocaat kan u vervolgens adviseren over de verdere verloop van uw zaak en u wijzen op uw rechten en plichten als verdachte. Ook is het mogelijk dat uw advocaat aanwezig is bij eventuele verhoren bij de politie. U kunt in vertrouwen uw verhaal doen aan uw advocaat omdat hij gebonden is aan zijn beroepsgeheim. U hoeft dus niet bang te zijn dat uw verhaal op straat terecht komt. Kortom, hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter de advocaat zich kan voorbereiden op een zorgvuldige en grondige verdediging van uw strafzaak.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze strafrechtadvocaten bieden u uitstekende juridische bijstand en zijn als geen ander op de hoogte van alle aspecten in het strafrecht. Wij behandelen alle voorkomende zaken zoals openlijke geweldpleging, diefstal, bedreiging en belediging, maar ook zwaardere zaken zoals moord, doodslag of verkrachting. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor zaken die vallen onder het bijzonder strafrecht zoals de Opiumwet en Verkeersstrafrecht. Iedere strafzaak, groot of klein, vormt een uitdaging om te verdedigen.

Vanuit ons goed bereikbare en centraal gelegen kantoor in Rotterdam staan wij u graag bij. U kunt rekenen op vakkundige begeleiding en persoonlijke ondersteuning. Discretie is uiteraard gegarandeerd.

 Heeft u een dagvaarding ontvangen? Neem dan direct contact met ons op!