Concurrentiebedingen houden geen stand

Concurrentiebedingen houden geen stand

21 januari 2021

Concurrentiebedingen houden geen stand

Een concurrentiebeding is een bepaling in uw arbeidscontract. In deze bepaling staat waar u zich aan moet houden als u bij een andere werkgever gaat werken of als u zelf een bedrijf start. Ook als u een nieuwe functie bij een andere werkgever krijgt, moet u zich vaak hieraan houden.Avinci Advocaten adviseert veel op gebied van concurrentiebeding en arbeidszaken voor zowel werkgever als werknemer. Op 6 februari 2019 deed de Rechtbank Midden-Nederland in drie verschillende zaken uitspraak over de geldigheid van een concurrentiebeding. In alle zaken oordeelde de rechter dat het concurrentiebeding geen stand kon houden. Toeval?

Zaak 1: Onvoldoende gemotiveerd
ECLI:NL:RBMNE:2019:415
De eerste zaak ging over een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In de wet is opgenomen dat een concurrentiebeding in een overeenkomst voor bepaalde tijd alleen is toegestaan als schriftelijk is gemotiveerd waarom dat beding noodzakelijk is op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Zaak 2: Belang werknemer gaat voor
ECLI:NL:RBMNE:2019:416
De tweede zaak betreft een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In dat geval schrijft de wet niet voor dat het concurrentiebeding gemotiveerd moet worden.

Zaak 3: Wel concurrentiebeding, geen concurrentie
ECLI:NL:RBMNE:2019:402

Ook in de derde zaak gaat het over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hier gaat het om verschillende werknemers die werkzaam zijn in de distributie van fitnessapperatuur. Ook hier is een concurrentiebeding overeengekomen van een jaar en een relatiebeding van twee jaar. De werknemers treden ook hier in dienst bij een concurrent en hun voormalig werkgever vordert nakoming van het concurrentiebeding en betaling van forse boetes.

In ieders leven spelen contracten een grote rol. U maakt als particulier afspraken over de koop van een huis of een auto. Als ondernemer maakt u afspraken met een handelspartner over leveringen, samenwerking of de automatisering van uw bedrijf. Bij al dergelijke contracten kan Avinci Advocaten u van dienst zijn. Niet alleen kunnen wij meedenken over de inhoud van de afspraken die u contractueel wil vastleggen en zoveel mogelijk valkuilen ontwijken, soms is ook de vorm waarin de contractuele afspraken worden gegoten van belang en geeft de wet verplicht aanvullende regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de agentuurovereenkomst en de financial lease overeenkomst. Avinci Advocaten helpt u problemen te voorkomen en de afspraken die u heeft gemaakt eenduidig op papier te zetten.

In veel gevallen worden algemene voorwaarden gebruikt als aanvulling op deze afspraken, de spreekwoordelijke “kleine letters”. Met de juiste algemene voorwaarden kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat de algemene voorwaarden met veel zorgvuldigheid en aandacht worden opgesteld en gelezen. Avinci Advocaten kan u daarin adviseren door de algemene voorwaarden te toetsen en zonodig aan te passen of zelf op te stellen.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen met uw contractspartner, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Wilt u weten waar u aan toe bent of wat het slimste is om te doen? neem dan contact op:

Avinci Advocaten
Avinci Rotterdam
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
010 4777 755
info@avinci.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
09:00 – 19:00
Omdat ondernemen nooit ophoudt

Concurrentiebedingen houden geen stand