Bouw, huur en tijdelijke vergunning: geen duurzame plaatsing.

Bouw, huur en tijdelijke vergunning: geen duurzame plaatsing.

10 februari 2019

Bouw, huur en tijdelijke vergunning: geen duurzame plaatsing.

In onze praktijk gericht op vastgoed en onroerend goed waar we veel vastgoed bedrijven bijstaan met conflicten of het opstellen van contracten, delen we de meest opvallende zaken om u te informeren.

In dit geval was de plaatsing op een sportterrein, een tijdelijke vergunning, demontabele bouwconstructie en de vastgelegde beperkte gebruiksduur maakte dat het schoolgebouw in deze zaak volgens de rechtbank niet bedoeld was om duurzaam geplaatst te blijven.
Het hof is het ermee eens dat de bedoeling van partijen meebracht dat er sprake was van een tijdelijk, demontabel gebouw. Volgens het hof maakte het schoolgebouw echter op een willekeurige derde weldegelijk de indruk dat het duurzaam met de grond was verenigd: vanwege de fundering, de aansluiting op riolering en nutsvoorzieningen, de betonnen vloeren en een lift. Het demontabel zijn deed daar niet aan af en werd betiteld als een onroerende zaak.

Vastgoed / Verhuurder

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij.

Bouw, huur en tijdelijke vergunning: geen duurzame plaatsing.