Tarieven

Kantoorkosten, tarieven, kosten van een advocaat, abonnementen

Van de financiële kant van uw zaak maken we graag maatwerk. Met maatwerk bedoelen we dat de in rekening te brengen kosten worden gematcht met uw verzoek om rechtsbijstand en het belang van uw zaak. Er is altijd duidelijkheid over wat de kosten zijn door heldere tevoren gemaakte afspraken. Wij bieden altijd inzicht in gemaakte kosten. Zo is iedere declaratie standaard voorzien van een urenspecificatie.

Gratis kennismakingsgesprek

Ingeval u een zaak aan ons wenst voor te leggen, bieden wij de mogelijkheid van een gratis kennismakingsgesprek. Hiervoor is een half uur tijd ingeruimd. In dit gesprek kunnen wij met elkaar kennismaken, en kunnen wij uw verzoek doornemen. De tijd is hiervoor is ook gelimiteerd tot een half uur. Ingeval meer tijd benodigd is danwel de zaak wordt na het half uur inhoudelijk besproken, dan geldt voor deze tijdsbesteding het reguliere uurtarief van de betreffende advocaat.