Vertrouwelijkheid stukken en onvolledige terinzagelegging

Vertrouwelijkheid stukken en onvolledige terinzagelegging

1 februari 2021

Vertrouwelijkheid stukken en onvolledige terinzagelegging

Vertrouwelijkheid stukken en onvolledige terinzagelegging

Op grond van artikel 3:11 Awb moeten bestuursorganen alle stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van een ontwerpbesluit ter inzage leggen. Voor vertrouwelijke gegevens geldt een uitzondering. In deze uitspraak maakt de Afdeling duidelijk dat een stuk dat zowel vertrouwelijke (bedrijfs)gegevens alsook niet-vertrouwelijke gegevens bevat, gedeeltelijk ter inzage moet worden gelegd.

Vertrouwelijkheid stukken en onvolledige terinzagelegging

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Vertrouwelijkheid stukken en onvolledige terinzagelegging

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

LINKED IN

Lees hier verder over #bouwrecht #huurrecht #vastgoedrecht

Vertrouwelijkheid stukken en onvolledige terinzagelegging