Ambtenaar kan weigeren arbeidscontract te tekenen.

Ambtenaar kan weigeren arbeidscontract te tekenen.

29 december 2020

Ambtenaar kan weigeren arbeidscontract te tekenen.

Voor 1 januari 2020 worden ambtenaren geacht hun arbeidsovereenkomst te tekenen. Wat als ze dat weigeren? ‘Geen man overboord.’

Als op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt, eindigt de eenzijdige aanstelling van de meeste ambtenaren. In de plaats daarvan komt een tweezijdige arbeidsovereenkomst. En net zoals in het bedrijfsleven, wordt zo’n overeenkomst ondertekend door twee partijen: de (overheids)werkgever en de werknemer, die nog steeds ambtenaar blijft.

Maar wat als een ambtenaar zijn handtekening niet wil zetten onder de arbeidsovereenkomst? ‘Dan verandert er eigenlijk niets’, zegt advocaat arbeids- en ambtenarenrecht Luc Janssen van Capra Advocaten. ‘De aanstelling wordt van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst.’

Alle arbeidsvoorwaarden die onder de aanstelling werden geregeld, blijven geregeld in een arbeidscontract, dat ook zonder handtekening van de ambtenaar rechtsgeldig is.

Extra kwesties
De vraag is dan: waarom wordt aan werknemers in de publieke sector een arbeidsovereenkomst aangeboden, als daarin zaken zijn geregeld zoals ze al geregeld waren? Het antwoord: in een arbeidsoverkomst kan de werkgever ook andere, extra kwesties regelen. De belangrijkste is het eenzijdige wijzigingsbeding, dat de overheidswerkgever de mogelijk biedt eenzijdig bepaalde arbeidsvoorwaarden of zaken betreffende de functie van de ambtenaar te veranderen.

Salaris
Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst blijven alle rechten en plichten van de ambtenaar-werknemer intact. Het salaris, het aantal vakantiedagen, afspraken over promotie – het blijft allemaal hetzelfde, omdat deze zaken ook in de cao worden vastgelegd. In die zin lijkt het aanbieden van een arbeidsovereenkomst overbodig, maar is het niet. Janssen: ‘Het is voor overheidswerkgevers nu het logische moment om te kijken wat ze willen met de rechten en plichten van werknemers, en wat ze willen met de nieuwe arbeidsovereenkomst.’

Eenzijdige wijzigingen
Omdat het eenzijdige wijzigingsbeding vaak ten voordele van de werkgever strekt, is het volgens Janssen denkbaar dat niet alle zittende werknemers een arbeidsovereenkomst willen ondertekenen. ‘Dat is toch niet altijd terecht. Ook met zo’n wijzigingsbeding kan de werkgever niet alles zo maar in zijn voordeel wijzigen. Aan de andere kant biedt de wet, buiten de arbeidsovereenkomst om, mogelijkheden om eenzijdig wijzigingen door te voeren.’

Avinci Advocaten heeft ook een tak consultancy voor lagere en hogere overheidsinstellingen, semi publieke rechterlijke instellingen. De focus ligt daarbij veelal op arbeidsverhoudingen bij de overheid, hervormingen van de publieke sector, contracten en hervormingen waarbij wij een kritisch en analytisch overzicht bieden op juridisch en rechterlijk niveau.

Internationale handel en overname
Naast actuele kennis van wet- en regelgeving en jurisprudentie, verdiepen wij ons uitvoerig in een aantal specifieke marktsectoren waarin onze zakelijke cliënten actief zijn. Wij zijn nieuwsgierig en gedreven en onze advocaten hebben in deze sectoren kennis en ervaring opgebouwd. Wij kennen de sectoren door de werkzaamheden die wij daarvoor verrichten.

Multidisciplinair team
Wanneer uw zaak meerdere rechtsgebieden bestrijkt, betrekken wij collega’s uit andere relevante vakgebieden en stellen wij een multidisciplinair team samen. Denk daarbij aan fusies en overnames of herstructeringen. De multidisciplinaire teams combineren verschillende juridische specialisaties met kennis van de markt van specifieke groepen cliënten of op een sector in de markt. Zo bent u dus altijd verzekerd van doeltreffende, snelle en kostenefficiënte dienstverlening.
Consulting
Advocaat Arthur Hansen adviseert klanten als Senior Legal Business Consultant. In overleg met de klant verricht hij legal checks op diverse contracten en is gespecialiseerd in fusies en overnames. Door onze efficiënte juridische toepassingen wordt de transactiepraktijk echt accurater en economische. Tevens contract management, arbeidsrecht en corporate housekeeping vallen onder de specialiteiten van Avinci Advocaten. Arthur Hansen ontvangt u graag op zijn kantoor, op het mooiste stukje van Rotterdam, namelijk de Maasboulevard. Recht tegenover de Willemsbrug kunnen we discreet en voortvarend alle zaken doornemen.
English:
Avinci law is specialised in consulting government and Dutch communities and municipalities and has wide experience in consulting European Parliament in Brussels, Government of Aruba and embassy and consulates in The Hague.
If you are looking for a consultant specialised in governmental issues, Government Agencies or Judicial Institutions please don’t hesitate to contact us and ask for Mr. Hansen.

CONTACT:

Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@www.avinci.nl
www.avinci.nl

Ondanks de relatieve meerwaarde van een arbeidsovereenkomst concludeert Janssen: het is het beste om er wel een af te sluiten. ‘En als deze niet tot stand komt, is er nog geen man overboord.’

Bron” Ambtenaar kan weigeren arbeidscontract te tekenen. Binnenlands bestuur