Mag een werkgever informatie verstrekken als een deurwaarder dat vraagt?

Mag een werkgever informatie verstrekken als een deurwaarder dat vraagt?

24 juni 2020

Een deurwaarder die beslag wil leggen op het inkomen van een debiteur wil weten of dat zinvol is. Daarvoor kan hij bij de werkgever informeren en de werkgever moet daar verplicht op antwoorden (art 475g lid 3 Rv). De laatste jaren zijn er steeds meer (digitale) mogelijkheden om informatie te verkrijgen. Toch vervangt dat niet altijd de informatie van de werkgever. Zijn informatie is nog steeds van belang voor een goede afweging. Mag een werkgever aan de deurwaarder vragen om het vonnis om te bewijzen dat hij gerechtigd is om beslag te leggen? De Utrechtse kantonrechter heeft daarover recent uitspraak gedaan. moet een werkgever informatie verstrekken als een deurwaarder dat vraagt? Avinci Advocaten geeft u in onderstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

De deurwaarder moet rekening houden met de privacy van de debiteur, ook bij de executie van een vonnis. Bij het leggen van beslag moet hij op grond van een wettelijk voorschrift wel een aantal persoonsgegevens delen met de werkgever. Daarbij laat hij ook een kopie van de titel achter. Voor de derde kan dat een onaangename verrassing zijn. De politie bijvoorbeeld ziet loonbeslagen als een integriteitsrisico en uit perspublicaties blijkt dat zij daar zelfs reden in zien om een dienstverband te beëindigen.

Hoe komt de gerechtsdeurwaarder bij de derde uit?

Tot 2010 kon de deurwaarder geen register inzien en was het vaker een fikse zoektocht naar de werkgever. Een hele branche van informatiebureaus leefde ervan. Met de komst van de inzage bij het UWV werd het een stuk eenvoudiger. Tegenwoordig kan de deurwaarder de gegevens inzien als er een dienstverband is.

Maar alleen weten wie de werkgever of uitkeringsinstantie is, is niet voldoende. Om te beoordelen of het beslag zinvol is wil de deurwaarder weten wat onder het beslag gaat vallen en of er al andere beslagleggers zijn. Dat laatste kan de deurwaarder sinds 1 januari 2016 ook in het digitaal beslagregister zien. Als men de eerste beslaglegger is ontbreekt de historie en is men op de derde aangewezen. De deurwaarder zal de derde inlichtingen vragen: de wet bepaalt in art. 475G lid 3 Rv dat de derde verplicht is op vragen van deze aard antwoord te geven.

In de kwestie waarover uitspraak werd gedaan wilde de derde niet meewerken:

2.3. De Volksbank wilde alleen informatie verstrekken als zij voorafgaand aan de hand van de eerste en laatste pagina van het vonnis zou kunnen verifiëren of tegen [A] inderdaad een veroordelend vonnis is uitgesproken”

 

De deurwaarder weigerde dit en correspondentie volgde, maar de Volksbank volhardde in haar standpunt waarna de deurwaarder beslag legde.

Het beslag trof geen doel, omdat het inkomen ruimschoots beneden de beslagvrije voet lag waarop de deurwaarder de Volksbank in rechte betrok: zij voldeed niet aan een wettelijke verplichting en veroorzaakte daardoor nodeloze kosten. 

Conclusie was een veroordeling van de Volksbank in de kosten van het vergeefse beslag en uiteraard de proceskosten. De houding van de Volksbank is nu niet bepaald uniek, het komt sinds de invoering van 475G Rv regelmatig voor. Procedures zullen er wellicht eerder zijn geweest, maar ze hebben voor zover ons bekend nooit rechtspraak.nl gehaald.

De kantonrechter heeft hiermee bevestigd dat de werkgever geen reden heeft om te twijfelen aan de bevoegdheid van de deurwaarder als deze bij hem informeert naar het dienstverband.

Even wat feiten.
Het aantal incasso’s is de afgelopen jaren fors gestegen. Een recordaantal, meldt de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen NVI De toename is vooral te wijten aan de economische crisis van de afgelopen jaren. Steeds meer bedrijven en consumenten kunnen rekeningen niet meer betalen en krijgen of een deurwaarder of een incassobureau aan de deur. Vorig jaar trok de ChristenUnie aan de bel over de praktijken van malafide bureaus. Ze zouden te veel geld vragen en mensen intimideren.
Wanneer schakelt u een incasso bureau in? Vorig jaar trok de ChristenUnie aan de bel over de praktijken van malafide bureaus. Ze zouden te veel geld vragen en mensen intimideren. Uiteindelijk krijgen de mensen hun geld toch niet omdat het er simpelweg niet is. Het is dan zaak om een advocaat in te schakelen want zij maken het grote verschil.
Het grote verschil tussen een incassobureau en een advocaat?
Advocaten kunnen conservatoir beslag leggen en faillissement aanvragen. Incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders kunnen dat alleen na inschakeling van een advocaat. Voor een incasso boven de € 25.000,- moet u altijd een advocaat inschakelen. Als u dit doet via een incassobureau’s of gerechtsdeurwaarders, dan loopt u het risico op dubbele kosten. Zij moeten immers weer een advocaat inschakelen. Een advocaat wordt daarom door doorgewinterde wanbetalers serieus genomen, een incassobureau minder. Tempo! Binnen drie werkdagen na ontvangst van de dossierkosten ligt onze aanmaning bij uw debiteur op de mat. Wordt er dan nog niet betaald, dan gaan wij (uiteraard na overleg met u) meteen over tot dagvaarding en eventueel beslaglegging.
Avinci Advocaten maakt het verschil en legt beslag.
Avinci Advocaten heeft jarenlange ervaring met het innen van openstaande facturen. Bedrijven doen er goed aan onze abonnementen te kijken vanwege de aantrekkelijke ‘no cure no pay’ aanbieding. Ook zijn wij in staat om tegen een vast tarief snel beslag te leggen onder een wanbetaler.

 What can we do for you? 
Wij kunnen voor u:
– Openstaande facturen innen
– Conservatoir beslag leggen
– Faillisement aanvragen
Incasso voor particulieren:
Voor particulieren heeft Avinci Advocaten een bijzondere tariefstelling, namelijk op basis van ‘no cure less pay’. Dit houdt in wij tegen een vast basisbedrag aan de slag gaan. Over het behaalde resultaat berekenen wij aanvullend een percentage. U maakt dus alleen extra kosten ingeval van een gunstige afloop. Uiteraard moet uw zaak daarvoor wel geschikt zijn. Wij beoordelen graag gratis en vrijblijvend uw zaak.
Avinci Advocaten deelt met u het risico door de werkwijzen van ‘no cure no pay’ of ‘no cure less pay’. Uw zaak wordt daarom alleen in behandeling genomen als Avinci Advocaten serieus te nemen slagingskansen ziet. Ten overvloede: ons slagingspercentage is zeer hoog.
Kosten
Per dossier (dossierkosten) € 75 per geval, en aanvullend een ‘no cure no pay’ of ‘no cure less pay’ regeling. De zogeheten ‘out of pocket’ costs, dus de kosten van derden zoals griffierecht en deurwaarderskosten zijn voor uw rekening. Van de ontvangen gelden rekent Avinci normaliter 15%.

GOED om te weten:
Advocaten kunnen conservatoir beslag leggen en faillissement aanvragen. Incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders kunnen dat alleen na inschakeling van een advocaat. Voor een incasso boven de € 5000,- moet u altijd een advocaat inschakelen. Als u dit doet via een incassoburo’s of gerechtsdeurwaarders, dan loopt u het risico op dubbele kosten. Zij moeten immers weer een advocaat inschakelen. Een advocaat wordt daarom door doorgewinterde wanbetalers serieus genomen, een incassoburo minder. Tempo! Binnen drie werkdagen na ontvangst van de dossierkosten ligt onze aanmaning bij uw debiteur op de mat. Wordt er dan nog niet betaald, dan gaan wij (uiteraard na overleg met u) meteen over tot dagvaarding en eventueel beslaglegging.
Neemt u contact op met Avinci Advocaten en ontvang een op maat gemaakte aanbieding.Meer weten?  Bel direct voor een afspraak of kom langs in ons pand op de unieke locatie in de Oude Haven / Maasboulevard in Rotterdam. Of lees meer op onze gespecialiseerde website www.bedrijfsadvocaat.nl

 

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht.

Wij helpen u verder en zijn goed bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur omdat ondernemen nooit stopt.
CONTACT:

  •                Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
  •                010 4777755
  •                010 4780909
  •                info@www.avinci.nl
  •                www.avinci.nl

VOLG ONS:
Twitter       Facebook      Linkedin
Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken.

Incasso praktijken – Avinci Advocaten maakt het verschil.

Bron vermelding: Avinci Advocaten & Nu.nl, Jansen en Jansen, Recht.nl