Updates entertainmentrecht

Updates entertainmentrecht

28 juli 2020

U zult er in eerste instantie niet aandenken, maar Avinci Advocaten en Bedrijfsadvocaat behartigen regelmatig zaken op gebied van entertainmentrecht. En dan hoeft u niet meteen aan films- of muziekrechten te denken maar ook aan bijkomende zaken als reputatieschade, onrechtmatige publicaties, valse beschuldigingen of onjuistheden zoals neprecenties op Google of Fakenews dat een bedrijf schade kan berokkenen. Wij zetten voor u nog eens op een rijtje wat we zoal in onze praktijk doen.

Entertainmentrecht is een specialisatie waar je naast je nuchtere verstand ook feeling voor moet hebben. We hebben regelmatig te maken met auteursrecht, muziek uitgavecontracten, filmcontracten, licenties, opstellen/beoordelen productiecontracten, sponsoring, formatcontracten en registratie en beschermen de rechten van ontwerpers, schrijvers en artiesten. “The show must go on!” is een veel gehoorde kreet in de entertainmentwereld. Maar de weg van creatief idee naar voorstelling of uitvoering is lang en in veel fasen van dit proces schuilen juridische valkuilen die er voor kunnen zorgen dat de eindstreep niet wordt gehaald. Omdat er vaak veel partijen bij het gehele proces zijn betrokken moet er veel geregeld worden en daar zijn wij voor.

Daarbij kunt u onder meer denken aan onderhandelingen en contracten tussen schrijvers, producenten, impresariaten, artiesten, theaters, platenmaatschappijen en distributeurs van merchandise-artikelen.

Mediarecht

Mediarecht is de verzamelnaam voor rechten die te maken hebben met vrijheid van meningsuiting en vooral het recht op bescherming van eer en goede naam. Op het moment dat er bijvoorbeeld valse beschuldigingen worden geuit of andere feitelijke onjuistheden worden gepubliceerd (zoals neprecenties op Google en Facebook of fake news), kan dit iemands persoonlijke levenssfeer en reputatie schaden.

Reclamerecht

Reclamerecht ziet toe op de regels over bijvoorbeeld vergelijkende reclame en misleidende reclame. Deze regels zijn met name vastgelegd in artikel 6:194a van het Burgerlijk Wetboek en zijn gebaseerd op een Europese Richtlijn. Vergelijkende reclame omvat alle reclame waarin een concurrent dan wel zijn goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Misleiding kan plaatsvinden doordat de gedane mededelingen onjuist of onvolledig zijn.

De materie is vaak complex en varieert van problemen rond de afdracht van royalties tot arbeidsrechtelijke problemen met artiesten en van platencontracten tot problemen omtrent garantie- en uitkoopsommen. De advocaten van Avinci Advocaten hebben niet alleen de kennis en ervaring in huis om deze problemen efficiënt tot een oplossing te brengen, maar zij hebben ook kennis en ervaring van deze specifieke branche.

 

Lees hier meer:

Influencer-contracten: dit moet er in zitten!