Structurele wijziging van arbeidsuren en de transitievergoeding – wat mag

Structurele wijziging van arbeidsuren en de transitievergoeding – wat mag

22 maart 2021

Geregeld zorgt de berekening van de transitievergoeding voor hoofdbrekens. Zo ook bij een tijdelijke uitbreiding van de uren van een werknemer of de gedeeltelijke transitievergoeding bij structurele vermindering van arbeidsuren. Dient een tijdelijke uitbreiding te worden meegenomen in de berekening van de transitievergoeding? Dit artikel behandelt de structurele wijziging van arbeidsuren en de transitievergoeding – wat mag?
Casus 1:
Werkneemster heeft een dienstverband met een omvang van 25 uur per week. Voor de duur van een half jaar, ingaande 1 november 2014 tot 1 mei 2015, zijn partijen een tweede arbeidsovereenkomst aangegaan met een omvang van 11 uur per week. Werkneemster is met ingang van 29 januari 2015 arbeidsongeschikt en ontvangt met ingang van 27 januari 2017 een WGA-uitkering. Bij beslissing van 28 maart 2017 heeft het UWV AJD toestemming verleend de arbeidsovereenkomst op te zeggen en werkgeefster heeft met ingang van 1 september de arbeidsovereenkomst opgezegd. Werkneemster stelt zich op het standpunt dat de transitievergoeding berekend moet worden over het salaris gebaseerd op 36 uur omdat er feitelijk sprake is van urenuitbreiding van haar eigenlijke functie. De kantonrechter oordeelt dat de tweede arbeidsovereenkomst niet meetelt bij de berekening van de transitievergoeding omdat er geen sprake is van urenuitbreiding van de eigen functie, maar dat de urenuitbreiding is ingegeven door een reorganisatie en dat er sprake is van projectmatige werkzaamheden van tijdelijke aard en duur.
Casus 2:
In de casus waarover de Hoge Raad moest beslissen was bij een Stichting voor bijzonder voortgezet onderwijs sinds 1980 een leraar werkzaam, die in november 2013 ziek was uitgevallen. In november 2015 wordt aan de leraar een WGA-uitkering toegekend wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Bij brief aan de leraar van 15 oktober 2016 zegt de school vervolgens de (nagenoeg) fulltime aanstelling van de leraar op per 29 februari 2016 en wordt de leraar met ingang van 1 maart 2016 opnieuw benoemd, maar nu voor 55 procent van de arbeidstijd. Dat eerst de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en vervolgens een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangeboden, is daarbij een voortvloeisel van de geldende CAO. Voor de opzegging door de school zal het UWV geen toestemming [1] hebben verleend aangezien niet voldaan wordt aan de eis dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. [2] Uit de beschikking van de Hoge Raad blijkt niet dat de leraar met die opzegging heeft ingestemd, [3] maar ook niet dat hij zich tegen die opzegging heeft verzet. [4] Uit de beschikking van het gerechtshof blijkt wel dat aan de opzegging nauw overleg met de leraar was voorafgegaan. Hoewel het er daarmee op lijkt dat sprake is van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, is het dat strikt genomen niet. Het voorafgegane overleg weerhoudt de leraar er niet van om na de opzegging van de arbeidsovereenkomst en de aansluitende aanstelling gedurende een deel van de werktijd, de kantonrechter te verzoeken om de school te veroordelen tot betaling van een transitievergoeding van € 76.000 (het destijds geldende maximum) wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst, althans tot betaling van een bedrag van ruim € 33.000 wegens gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst het verzoek tot betaling van de transitievergoeding toe voor wat betreft de gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In hoger beroep wijst het gerechtshof het verzoek echter alsnog af. Het hof oordeelt daarbij dat de school en de leraar bedoeld hebben om de duur van de arbeidsovereenkomst aan te passen aan de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de leraar zodat in feite geen sprake was van het opzeggen van de arbeidsovereenkomst.
Een werknemer van wie het aantal arbeidsuren substantieel en structureel wordt verminderd, kan aanspraak maken op een gedeeltelijke transitievergoeding—berekend over het aantal uren waarmee de arbeidsduur is gereduceerd. Denk hierbij aan vermindering van het aantal uren om bedrijfseconomische redenen, of vanwege langdurige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
Avinci Advocaten zijn absolute specialisten op gebied van arbeidsrecht. Zeker in het onduidelijke moeras van de nieuwe wetgeving en de berekening van de transitievergoeding, staan wij veel bedrijven, ondernemers en werknemers met raad en daad terzijde met advies en denken wij mee met de juiste oplossing.  Natuurlijk denkt iedereen bij het woord arbeidsrecht onmiddellijk aan ontslag. Er worden inderdaad veel procedures gevoerd over beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Dat kan omdat er een conflict is ontstaan, maar ook omdat de werkenemer niet (meer) aan het functieprofiel voldoet of omdat zijn arbeidsplaats door een reorganisatie komt te vervallen.
De werkgever kan dan op verschillende juridische manieren een einde aan de arbeidsovereenkomst maken. Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.
Lees hier meer artikelen over de transitievergoeding of bel of mail ons voor advies in ons kantoor in Rotterdam!

https://www.avinci.nl/2340-2/
https://www.avinci.nl/hoe-bereken-je-je-transitievergoeding/

https://www.avinci.nl/transitievergoeding-voor-arbeidsongeschikte-werknemer-nieuwe-truc-slaagt-niet/

Heeft u ook wel eens te maken met een arbeidszaak, ontslagprocedure of andere conflicten waar u niet direct antwoord op weet? Bel of mail een van onze advocaten, wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en kunnen u helpen, ook bij complexe of niet veelvoorkomende problemen zoals bovenstaande zaak met een langdurig zieke werknemer of arbeidsongeschikte werknemer. Onze juridisch specialisten en advocaten zitten klaar om uw vragen te beantwoorden en mee te denken:
Bel voor een afspraak of kom langs in ons pand op de locatie in de Oude Haven / Maasboulevard in Rotterdam.
Wij helpen u verder en zijn goed bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur omdat ondernemen nooit stopt.
CONTACT:
Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@www.avinci.nl
www.avinci.nl
VOLG ONS:
Twitter Facebook Linkedin
Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken
Bron: Recht.nl, kantonrechter Arnhem en Roermond, M. Opdam.

 

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

LINKED IN

Lees hier verder over #bouwrecht #huurrecht #vastgoedrecht

Structurele wijziging van arbeidsuren en de transitievergoeding – wat mag