Beslag op aandelen uitwinnen?

Beslag op aandelen uitwinnen?

9 mei 2021
De verzoeker in deze zaak heeft beslag gelegd op aandelen die X en Y houden in verschillende vennootschappen. Verzoeker vraagt toestemming van de rechter om de in beslag genomen aandelen te verkopen. X en Y maken daar bezwaar tegen.

Een verzoek tot verkoop van in beslag genomen aandelen kan in beginsel worden toegewezen zolang er sprake is van een executoriale titel op grond waarvan beslag is gelegd. In deze zaak had verzoeker een met X en Y gesloten akte ten grondslag gelegd aan het verzoek. De rechtbank oordeelt dat dit geen geldige titel voor het beslag oplevert. Lees hier verder: