Procesreglement homologatie onderhands akkoord gepubliceerd

Procesreglement homologatie onderhands akkoord gepubliceerd

1 december 2020

Procesreglement homologatie onderhands akkoord gepubliceerdProcesreglement homologatie onderhands akkoord gepubliceerd

De Rechtspraak publiceert vandaag een nieuw procesreglement met betrekking tot een bijzondere categorie insolventiezaken. Het reglement is opgesteld omdat op 1 januari 2021 de Wet homologatie onderhands akkoord in werking treedt. Door de nieuwe wet kunnen ondernemingen, hun schuldeisers en aandeelhouders bij een dreigend faillissement een bindend onderhands akkoord sluiten. Als dit akkoord wordt bekrachtigd door de rechter, geldt het voor alle schuldeisers – ook zij die niet met het akkoord hebben ingestemd.

De wet, die zijn oorsprong vindt in de vorige financiële crisis, moet voorkomen dat bedrijven failliet worden verklaard terwijl zij nog wel (deels) levensvatbaar zijn. Een onderhands akkoord kan een manier zijn om schulden te herstructureren en zo een faillissement af te wenden, is de gedachte. Pas als de rechter oordeelt dat het akkoord aan alle wettelijke eisen voldoet, is het akkoord bindend. In het nieuwe procesreglement is onder meer te lezen hoe betrokken partijen een verzoek met betrekking tot de homologatie van een onderhands akkoord kunnen indienen bij de rechtbank.

Procesreglement homologatie onderhands akkoord gepubliceerd

Het nieuwe procesreglement treedt op 1 januari 2021 in werking en is te vinden op de reglementen-, procedures- en formulierenpagina.

Moet uw bedrijf worden gereorganiseerd, of dreigt er een faillissement? Of wilt u na een faillissement opnieuw c.q. doorstarten? Bedrijfsadvocaat kan u daarin bijstaan en u langs de juridische klippen begeleiden.

Naast de gebruikelijke dienstverlening heeft Bedrijfsadvocaat ook een aantal bijzondere diensten voor ondernemers ontwikkeld, de special services.

 • Ontslag procedure
 • Bedrijfsovername
 • Onroerend goed bemiddeling
 • B.V. oprichten
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Algemene Voorwaarden Check
 • Faillissement opstarten
 • Incasso procedure
 • Huurconflict
 • Horecabegeleiding

Wij helpen o.a. bij:

 • Procedures en/of reorganisaties
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Onderhandelingen
 • Ontslag strategie
 • Conflicten

Speciaal voor bedrijven hebben wij een aantal superdeals met verschillende opties: voor een vast bedrag per maand koopt u een aantal uur juridisch advies, sluit u een package deal of hanteert u een van onze transparante tarieven zoals u gewend bent.

Neem contact op 010-4777755

Reorganisatie, ontslag, faillissement

 

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

Procesreglement homologatie onderhands akkoord gepubliceerd