Ontslag wegens diefstal – wij geven je tips!

Ontslag wegens diefstal – wij geven je tips!

23 december 2020

Avinci Advocaten maakt het regelmatig mee: ontslag wegens diefstal op het werk en deelt een aantal tips met u wat in verband met de nieuwe regels arbeidsrecht en privacy precies is toegestaan.

Persoonlijke omstandigheden van de werknemer moeten altijd in beoordeling worden betrokken. Ook indien gevolgen ingrijpend zijn, kan afweging persoonlijke omstandigheden tegen aard en ernst dringende reden tot slotsom leiden dat onmiddellijke beëindiging arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is (vgl. HR 21 januari 2000, LJN AA4436, NJ 2000/190). Oordeel dat aan het ontslag ten grondslag redenen dit ontslag kunnen dragen, berust op juiste rechtsopvatting en is alleszins begrijpelijk.
Avinci Advocaten heeft hierbij een aantal zaken geselecteerd waarbij ontslag na diefstal volgde.
Van een zwaar vergrijp hoeft daarbij geen sprake te zijn. Zo zijn werknemers van een vliegtuigmaatschappij in 2000 op staande voet ontslagen vanwege het achteroverdrukken van zakjes pinda’s (JAR 2001/9) en bleef een ontslag op staande voet wegens het stelen van een pen in 2003 overeind (JAR 2003/80).

Een drogisterijketen ontsloeg een caissière op staande voet, omdat zij crème uit een gratis testerverpakking gebruikte. De rechter keurde het ontslag goed. Een detailhandelorganisatie heeft te maken met een verhoogd risico op verduistering door eigen personeel en zij heeft ter voorkoming van precedentwerking een belang bij strikte naleving van gedragsregels.
Een medewerker bij de Bijenkorf wordt op staande voet ontslagen wegens diefstal van twee bij een uitverkoopactie onverkocht gebleven kledingstukken.
Ontslag op staande voet thuiszorgmedewerkster blijft in stand. Werkneemster heeft herhaaldelijk uren gedeclareerd die zij niet heeft gewerkt. Ook heeft zij meerdere malen zorgrapportages opgesteld, terwijl zij geen zorg heeft verleend.
Kan een GPS-uitdraai als bewijs voor ontslag op staande voet dienen?
Regelmatig worden volgsystemen (zoals GPS) in bedrijfsauto’s geplaatst, bijvoorbeeld in verband met de planning van werkzaamheden of voor het bijhouden van een rittenadministratie. Omdat dit invloed heeft op de privacy van werknemers, dienen werkgevers rekening te houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit maakt gebruik van informatie uit volgsystemen niet geheel risicoloos.
Werkgevers moeten bij het gebruik van volgsystemen rekening houden met de AVG. Dit brengt voor werkgevers een informatieplicht met zich mee: werknemers moeten o.a. weten of zij gevolgd (kunnen) worden en wat het doel daarvan is. Een behoorlijk protocol is dan noodzaak.

Ook is ontslag op staande voet na heimelijk cameratoezicht bij diefstal terecht gebleken.
In dit geval stal werkneemster koffie en nootjes. Hoewel de inzet van verborgen camera’s op de werkplek in strijd is met artikel 137f Sr, mocht de werkgever hiertoe overgaan. Het is voldoende komen vast te staan dat zij de waarheid op geen andere wijze boven tafel kon krijgen en het belang van waarheidsvinding weegt zwaarder dan het belang van bewijsuitsluiting.
Een bedrijf waar met diefstalgevoelige onderdelen wordt gewerkt wil camera’s plaatsen. De ondernemingsraad geeft geen toestemming. De rechter verleent evenwel ex artikel 27 lid 4 WOR vervangende toestemming. Aan de vereisten van artikel 8 aanhef en onderdeel f van de Wbp is voldaan. Het maken van de cameraopnames is namelijk strikt toegesneden op het doel.
Heeft u als werkgever of als werknemer te maken met diefstal op het werk? Wordt u beschuldigd of heeft u juist vermoedens dat er dingen ontvreemd worden op uw bedrijf? En bent u benieuwd wat u kunt doen in uw bedrijf met het oog op beveiliging en de rechten mbt privacy? Avinci Advocaten is hierin gespecialiseerd en heeft veel ervaring. Het is nooit leuk als u voor het blok wordt gesteld of beschuldigd wordt en het is belangrijk de juiste procedures te volgen die volgens de wet geoorloofd zijn. Neem contact op met onze advocaten of juridische dienstverleners.

Avinci Rotterdam – Oudehoofdplein 4 – 3011 TM Rotterdam – T: 010 4777 755 E: Info@Avinci.nl

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, IT en recht,  Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

 

Ontslag wegens diefstal – tips! Bron: Recht.nl, ITenRecht.nl