Werkgever neemt contact op met zieke werknemer: billijke vergoeding

Werkgever neemt contact op met zieke werknemer: billijke vergoeding

8 januari 2020

Avinci Advocaten komt regelmatig interessante praktijkvoorbeelden tegen die ze graag informatief met ondernemers deelt. In dit geval gaat het om een werkgever die tegen het advies van de bedrijfsarts in contact opnam met een zieke werkneemster, en die een billijke vergoeding plus transitievergoeding moet betalen. Men had het ontslag van werkneemster aangevraagd wegens ernstig verwijtbaar handelen, zonder toekenning van transitievergoeding. De rechter vond het gedrag van werkgever juist ernstig verwijtbaar.

Een vrouw werkt bij een reclamebureau. Als haar zoon tijdens haar werk plotseling in het ziekenhuis wordt opgenomen met een klaplong, wil zij zo snel mogelijk naar hem toe. Later die dag meldt de vrouw zich ziek met een Whatsapp-bericht. ‘Ik trek het niet meer’, stelt ze. Maar door het voorgaande trekt de werkgever deze ziekmelding in twijfel. Na 6 weken ziekte komt de vrouw bij de bedrijfsarts. Daar wordt ook de arbeidsrelatie besproken. Daarop geeft de bedrijfsarts aan dat er wel degelijk sprake is van een medische aandoening en geeft bovendien aan dat de vrouw een radiostilte van de werkgever van 6 weken nodig heeft. Daarna kunnen de twee partijen met elkaar in overleg.

Tijdens het ziekteverzuim en midden in de periode van opgedragen radiostilte worden onregelmatigheden in de kas gevonden. Haar werkgever beschuldigt de vrouw vervolgens van verduistering. Ook worden camerabeelden bekeken. Als gevolg van die beelden wordt de vrouw per e-mail en brief met onmiddellijke ingang geschorst, overigens met doorbetaling van loon. De vrouw ontvangt ook een brief waarin zij wordt uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van de onregelmatigheden. Twee dagen later volgt een derde communicatiemoment als de vrouw een e-mail ontvangt van het reclamebureau waarin zij aangeven de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen en daartoe een verzoekschrift te zullen indienen.

Het reclamebureau doet dat verzoek inderdaad bij de rechtbank. Zij willen de arbeidsovereenkomst beëindigen wegens ernstig verwijtbaar handelen van de vrouw, zonder betaling van een transitievergoeding. Daarnaast geven zij aan dat de arbeidsrelatie met werknemer ernstig en duurzaam is verstoord. De schuld daarvan zou bij de vrouw liggen. De vrouw is het er niet mee eens. Zij erkent dat de arbeidsrelatie inmiddels is verstoord, maar geeft het reclamebureau daar juist de schuld van. Ook ontkent zij in alle toonaarden iets te maken te hebben met de onregelmatigheden in de kas.

Het reclamebureau was niet blij met het advies van de bedrijfsarts. Want in de dagen daarna stuurt de werkgever aan op een herziening van het advies, zo blijkt uit de overgelegde correspondentie met de bedrijfsarts. Bovendien hebben zij het advies ook naast zich neergelegd omdat zij maar liefst 3 keer contact met de vrouw hebben opgenomen. Maar uiteindelijk laat de werkgever de beschuldigingen aan het adres van de vrouw varen. Het bewijs hiervoor krijgen ze niet rond. Daarom rest in deze procedure alleen nog de verstoorde arbeidsverhouding als ontslaggrond. Daar zijn de partijen het namelijk wel over eens. Alleen koppelt de vrouw hieraan de stelling dat de verstoorde arbeidsverhouding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van het reclamebureau, waardoor zij recht heeft op een billijke vergoeding.

De kantonrechter vindt dat de vrouw niets te verwijten valt. Maar het reclamebureau heeft wel degelijk verwijtbaar gehandeld. Daarom wordt de arbeidsovereenkomst niet met onmiddellijke ingang en zonder toekenning van de transitievergoeding ontbonden. Er geldt een opzegtermijn van een maand en de werkgever moet 1.733 euro netto aan transitievergoeding betalen. Het reclamebureau heeft bovendien in strijd met het advies van de bedrijfsarts, die zes weken radiostilte had geadviseerd, gehandeld. Zij zijn met ernstige verwijten gekomen aan het adres van werknemer en zijn daarover met werknemer gaan corresponderen. Ook heeft het bureau de vrouw uitgenodigd om zich in genoemde periode van zes weken te verantwoorden en dat ook nog eens op een locatie die niet haar normale werkplek was. Nota bene in een situatie dat de bedrijfsarts had gerapporteerd dat werknemer gedurende zes weken wegens een medische reden niet belastbaar was voor eigen of aangepast werk en ook niet voor het hebben van contact met de werkgever. Hoe ernstig de verwijten aan het adres van werknemer wellicht ook mochten zijn, gelet op het advies van de bedrijfsarts had het reclamebureau moeten wachten met het noemen en het bespreken van de verwijten tot na de periode van radiostilte van zes weken. Zij zouden ook niet in hun belangen zijn geschaad als zij die termijn gewoon hadden afgewacht. Door de geadviseerde radiostilte te doorbreken heeft de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld.

Door het ernstig verwijtbaar handelen heeft de werkneemster recht op een billijke vergoeding. Die wordt berekend op 3.500 euro op basis van de algemeen gangbare normen. Hoewel de werkgever heeft gevraagd het ontslagverzoek te mogen intrekken als er toch een vergoeding zou moeten betaald, wordt afgewezen. De vrouw heeft immers ook verzocht tot ontbinding. Uiteindelijk kost dit ontslag de werkgever een kleine 6.000 euro aan proceskosten, transitievergoeding en billijke vergoeding.

Heeft u een vergelijkbare situatie of wilt u eens van gedachten wisselen over wat toegestaan is in arbeidsrecht? neem dan contact op met een van onze advocaten, zij adviseren u graag in uw volgende stap!

Ook werkgevers doen er goed aan om zich in arbeidsovereenkomsten niet alleen uitdrukkelijk het recht voor te behouden om een werknemer over te plaatsen, maar ook om meer algemeen in de arbeidsovereenkomst een beding op te nemen dat de werkgever het recht geeft om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Op een dergelijk beding kan een werkgever alleen een beroep doen als sprake is van zwaarwegende omstandigheden. Het verbeteren van de sfeer in het team was volgens de kantonrechter in dit geval een voldoende zwaarwegende omstandigheid. Als de werkgever geen beroep had kunnen doen op de betreffende bepalingen in de arbeidsovereenkomst en de CAO zou deze zaak vermoedelijk heel anders zijn afgelopen.

In onderstaand artikel vindt u nog meer informatie op gebied van ontslag, ziekte of opzegverbod.

Wilt u ook weten hoe het bij u zit of heeft u een specifieke vraag? Neem contact op! We zitten in Rotterdam vlak bij de Willemsbrug (Oude Haven/ Maasboulevard) en u bent van harte welkom voor een kop koffie en gesprek.

Avinci Rotterdam – Oudehoofdplein 4 – 3011 TM Rotterdam – T: 010 4777 755 E: Info@Avinci.nl

 

Bron: Werkgever neemt contact op met zieke werknemer: billijke vergoeding Recht.nl