Framing van content op derde websites kan met auteursrecht worden tegengegaan

Framing van content op derde websites kan met auteursrecht worden tegengegaan

29 maart 2021
Framing van content op derde websites kan met auteursrecht worden tegengegaan

Wanneer een auteursrechthouder beperkende maatregelen tegen framing heeft getroffen of opgelegd, vormt de opneming van een werk op een website van een derde door middel van deze techniek een terbeschikkingstelling aan een nieuw publiek—waarvoor toestemming van de rechthebbende nodig is. Lees hier verder: