Wie heeft het ouderlijk gezag?

Wie heeft het ouderlijk gezag?

25 maart 2021

Hoe zit het nu precies? Als er kinderen geboren worden tijdens een huwelijk, hebben beide ouders ouderlijk gezag, maar als er een kindje geboren wordt zonder een huwelijk of erkenning, komen de feiten anders te liggen, ook na het overlijden van een van de ouders of bij een verhuizing naar het buitenland. Daarom is het erg belangrijk van te voren door te denken wie het ouderlijk gezag heeft en hoe u dit het beste regelt. Lees hier het artikel Wie heeft het ouderlijk gezag?


Uitgangspunt: beide ouders hebben het ouderlijk gezag
Op het moment dat u getrouwd bent heeft u beide het gezag over de kinderen. Dat wil zeggen dat u gezamenlijk de belangrijke beslissingen neemt over de kinderen. Dit verandert niet door de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat beide ouders ook na de scheiding belast blijven met het ouderlijk gezag.

Eén-ouder gezag / wijzigen ouderlijk gezag
Het is mogelijk dat besloten wordt om in het belang van de kinderen slechts één ouder met het ouderlijk gezag te belasten. Dit kan bijvoorbeeld als één van de ouders naar het buitenland vertrekt. Dat kan ook als de verhoudingen tussen beide ouders dusdanig slecht zijn dat geen enkele vorm van overleg mogelijk blijkt te zijn en het belang van het kind hierdoor in de knel komt. Zo’n belangrijke beslissing kan op verzoek van één van de ouders dan worden genomen door de rechtbank. Als u het ouderlijk gezag wilt wijzigen dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechter neemt hierover een besluit. De mening van uw kinderen zal worden meegewogen.

Minderjarige kinderen, jonger dan 12
Als de rechter zich moet buigen over de vraag wie van de ouders het gezag krijgt over kinderen jonger dan 12 jaar, luistert de rechter ook naar de mening van het kind. Maar uiteindelijk is het aan de rechter om definitief te bepalen onder wiens directe gezag het kind komt te staan. Jonge kinderen zijn niet in de positie om zelf keuzes te mogen maken voor de toekomst. Wanneer de rechter zal gaan oordelen over de toekomst van het kind zal de rechter een uitgebreide afweging maken van de feiten en gegeven omstandigheden van het kind. Als het kind specifiek aangeeft te willen spreken met de rechter behoort dit tot de mogelijkheden.

Minderjarige kinderen, ouder dan 12
Kinderen boven de 12 jaar zijn in de positie om zelf invloed uit te oefenen op hun toekomstige gezag. Aan de kinderrechter kunnen zij -afzonderlijk- hun verlangens kenbaar maken hoe zij de verdeling van het ouderlijk gezag het liefste zien. In een ‘kinderverklaring’ aan hun advocaat kan worden aangegeven bij wie ze het liefst willen wonen en aan welke ouder de voorkeur gegeven wordt. Ook kunnen ze hun omgangsregeling met de ouders mee helpen beslissen.
Kinderen ouder dan 12 jaar worden altijd gehoord door de kinderrechter die vertrouwelijk met de kinderen praat. Van het verhoor van minderjarigen wordt geen afschrift verstrekt en ook niet van de brieven van de minderjarigen. Voor het verhoor door de kinderrechter worden kinderen zelf uitgenodigd door de rechter. Hierbij moet opgemerkt worden dat kinderen weliswaar invloed hebben, maar hun voorkeur is niet bindend voor de rechter.

Informatie verplichting voor de ouder met het wettige gezag
De ouder die het ouderlijk gezag heeft gekregen na de scheiding is verplicht om de andere ouder van informatie te voorzien, en de andere ouder te raadplegen als er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de opvoeding. Een wisseling van school bijvoorbeeld. Als u het ouderlijk gezag heeft dan heeft u de verplichting om beslissingen te nemen in het belang van uw kinderen. Het belang van de kinderen dient altijd voorop te staan. Ouders die samen het ouderlijk gezag hebben moeten deze beslissingen samen nemen.

Omgangsregeling met andere personen
Wie heeft het ouderlijk gezag? Tot slot is het ook belangrijk om te weten dat het wettelijk recht op omgang ook geldt voor die personen die in een nauwe persoonlijke relatie tot het kind staan. Daarbij moet u denken aan familieleden die het kind goed kent (bijv. opa en oma), of verzorgers die het kind langer (meer dan een jaar) gekend heeft. Een rechter zal wel altijd kijken of er inderdaad sprake is van een intieme band, een familieband alleen is niet genoeg. Voor grootouders geldt, dat ze een belangrijke bijdrage moeten hebben geleverd aan de verzorging en de opvoeding van het kind. Neem contact met ons op!

De ingrijpende erfrechtelijke gevolgen van gerechtelijke vaststelling van ouderschap zijn ook niet mis, ook een aantal jaren na het overlijden kan uitgezocht worden via het DNA wie de ouder is en de erfgenaam
Uit deze uitspraak blijkt dat ook vele jaren na overlijden een reeds afgewikkelde nalatenschap wegens een gerechtelijke vaststelling van het ouderschap alsnog behoorlijk overhoop kan worden gehaald. Het kan ertoe leiden dat de oorspronkelijke erfgenamen de door hen reeds verkregen erfenis (of een deel daarvan) alsnog moeten afstaan en terugbetalen. Lees de beschikking van de Hoge Raad van 17 mei 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ3641). Wilt u meer weten en of u het goed geregeld heeft? ook in het geval van in het buitenland wonende ouders hebben wij onze contacten om de wet daar te bekijken en u te adviseren. Neem contact met ons op!

Contact Informatie
Echtgescheiden – Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
t: 010 – 4777755
f: 010 – 4780909
e: info@echtgescheiden.nl

 

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

LINKED IN

Lees hier verder over #bouwrecht #huurrecht #vastgoedrecht

Wie heeft het ouderlijk gezag?