Procedures concurrentiebeding

Procedures concurrentiebeding

28 september 2020

Er ontstaan nogal wat onduidelijkheden over de procedures omtrent een concurrentiebeding in een arbeidscontract. Daarin staat dat de werknemer direct na het einde van het dienstverband niet mag werken voor een concurrent. Als de ex-werkgever het nieuwe werk van de ex-werknemer concurrerend vindt, kan er een conflict ontstaan. Zowel ex-werkgever als ex-werknemer kunnen dan een procedure starten bij de rechter. Deze procedure valt onder het . Avinci Advocaten zet de feiten op een rijtje welke weg je het beste kunt bewandelen in geval van procedures in het concurrentiebeding.

Procedures concurrentiebeding

Had u met uw ex-werknemer een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst afgesproken en gaat hij na het einde van zijn arbeidsovereenkomst concurrerend werk doen? Dan kunt u de kantonrechter vragen om een snelle, voorlopige beslissing in een spoedprocedure. U kunt ook een uitgebreide procedure starten. Is uw ex-werknemer een procedure gestart, dan kunt u hiertegen in  gaan.

Zelf procedure starten als werkgever:

Spoedprocedure (kort geding)

In een spoedprocedure vraagt u de kantonrechter om een snelle  () in het arbeidsconflict. U kunt vragen dat de ex-werknemer:

 • het concurrentiebeding nakomt en direct stopt met concurrerende werkzaamheden
 • een voorschot betaalt op de boetebedragen

De voorlopige voorziening geldt tot de rechter in een uitgebreide procedure een definitief oordeel geeft over het concurrentiebeding. Als werknemer en werkgever die procedure achterwege laten, accepteren zij het kortgedingvonnis als definitief oordeel.

Procedures concurrentiebedingUitgebreide procedure (bodemprocedure)

In een uitgebreide procedure vraagt u de kantonrechterom een definitief oordeel over het concurrentiebeding. U kunt vragen om:

 • een verklaring van de rechter dat het concurrentiebeding geldig is
 • een verklaring van de rechter dat de ex-werknemer het concurrentiebeding overtreedt
 • betaling van de volledige boetes of schadevergoeding

In verweer gaan

Uw ex-werknemer kan eveneens een spoedprocedure concurrentiebeding en een uitgebreide procedure concurrentiebeding bij de kantonrechter starten. Als u het niet eens bent met de  van uw ex-werknemer, kunt u daartegen in verweer gaan.

Procedures ex-werknemer

Na het einde van uw arbeidsovereenkomst wilt u ander werk gaan doen, bij een andere werkgever of als zelfstandige. Maakt het concurrentiebeding in het arbeidsovereenkomst dit voor u (bijna) onmogelijk? U kunt de kantonrechter in een spoedprocedure om een snelle beslissing vragen of een uitgebreide procedure concurrentiebeding starten. De rechter weegt uw belang af tegen het belang van de werkgever. Is uw ex-werkgever zelf een procedure gestart, dan kunt u hiertegen in verweer gaan.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Heeft u een tijdelijke arbeidsovereenkomst die is gesloten op of na 1 januari 2015? Een concurrentiebeding mag dan alleen als de werkgever schriftelijk uitlegt waarom dat nodig is. Hij moet een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben. De rechter kan het concurrentiebeding vernietigen als:

 • de werkgever geen of een gebrekkige motivering heeft opgenomen
 • het bedrijfsbelang er niet was toen u het arbeidscontract tekende
 • het bedrijfsbelang er niet (meer) is op het moment dat de werkgever een doet op het beding

Procedures concurrentiebeding

Zelf procedure starten als ex-werknemer

Spoedprocedure (kort geding)

In een spoedprocedure vraagt u de kantonrechter om een snelle maatregel (voorlopige voorziening).
U kunt vragen om schorsing van het concurrentiebeding. De voorlopige voorziening geldt tot de rechter in een uitgebreide procedure een definitief oordeel geeft. Als u beide die procedure achterwege laat, accepteert u het kortgedingvonnis als definitief oordeel in het arbeidsconflict.

Uitgebreide procedure (bodemprocedure)

In een uitgebreide procedure vraagt u de kantonrechterom een definitief oordeel over het concurrentiebeding. U kunt vragen om:

 • een verklaring van de rechter dat het concurrentiebeding ongeldig is
 • vernietiging van het concurrentiebeding
 • schadevergoeding voor de tijd dat u gebonden bent aan het concurrentiebeding en belemmerd wordt om ander werk te verrichten (tenzij u zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen)

In verweer gaan

Uw ex-werkgever kan een spoedprocedure concurrentiebeding en een uitgebreide procedure concurrentiebeding bij de kantonrechter starten. Als u het niet eens bent met de eis van uw ex-werkgever, kunt u daartegen in verweer gaan.

Procedures concurrentiebeding

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat

Nog meer lezen over concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst? Klik dan meteen door naar onderstaand artikel!

Toetsingcriteria concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst!

Procedures concurrentiebeding