Anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningen

Anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningen

4 september 2018

Woningen die tijdelijk worden verhuurd in afwachting van afbraak vallen onder de verhuurderheffing. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. Het ging in deze zaak om een gemeente die eigenaar was van 62 anti-kraakwoningen en 30 leegstandwetwoningen en deze woningen tijdelijk verhuurde. Lees hier wat u kunt doen in geval van anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningen.
Verhuurderheffing wordt geheven van personen en instellingen die meer dan tien huurwoningen verhuren. In de wet wordt een ‘huurwoning’ gedefinieerd als een in Nederland gelegen voor verhuur bestemde woning. De belangrijkste vraag die in deze procedure aan de orde kwam, was of tijdelijk verhuurde anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningen ‘voor verhuur bestemd’ zijn en dus (kunnen) vallen onder de verhuurderheffing, ook als het voornemen bestaat de woningen af te breken. Advocaat-generaal Wattel concludeerde dat dit niet het geval is.
De Hoge Raad volgt deze conclusie niet. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat eenvoud en uitvoerbaarheid bij de vormgeving van de verhuurderheffing een grote rol hebben gespeeld. Ook heeft de wetgever gewild dat aan individuele omstandigheden zo min mogelijk betekenis toekomt. De Hoge Raad hanteert daarom het uitgangspunt dat daadwerkelijk verhuurde woningen ‘voor de verhuur bestemd’ zijn. Dat draagt ook bij aan een gelijke behandeling van verhuurders. De doelstellingen die de verhuurder met de verhuur wil bereiken – zoals in dit geval het realiseren van stedelijke (her)ontwikkeling en het tegengaan van vandalisme en verloedering – zijn hierbij naar het oordeel van de Hoge Raad niet van belang.Onlangs hebben de krakers van actiegroep ’We are Here’ opnieuw toegeslagen in de Amsterdamse grachtengordel. De uitgeprocedeerde asielzoekers eisen opvang en zijn daarom een monumentaal grachtenpand binnengedrongen. Buren kijken met opgetrokken wenkbrauwen naar het tafereel en de rechter buigt zich ook over deze kwestie.
Uitspraak:
ECLI:NL:HR:2018:1313
Heeft u een moeilijke kwestie met huurders? Avinci Advocaten adviseert u zodat u de beste rechtpositie ten opzichte van uw huurders verkrijgt. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe. Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed en gewapend bant tegen wanbetalende huurders. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed rentmeester’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen.
Uw Bedrijfsadvocaat is gespecialiseerd in Rotterdam en omgeving, helpt u hierbij en vertelt u wat uw rechten zijn.
Service en diensten:
– Beoordeling huurcontracten ;
– Beëindiging van een huurcontract;
– Ontruiming van het gehuurde;
– Verweer tegen ontruiming ;
– Onder(ver)huur;
– Advies over huurprijs/servicekosten ;
– Onderhoud, gebreken en renovatie;
– Betalingsachterstand;
– Burenoverlast en hinder
Heeft u een ingebrekestelling, sommatie, dagvaarding, vonnis, beschikking of brief van de advocaat van de wederpartij ontvangen? Verstuur uw document naar info@bedrijfsadvocaat.nl of bel ons: 010 – 47777555. Wij beoordelen de situatie kosteloos.
Bron: rechtspraak.nl, Recht.nl, vastgoedrecht, huurrecht, aangetekende stukken, huuropzegging, Anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningen