Stichting WOW vs WOW Lijnbaan -> handelsnaaminbreuk?

Stichting WOW vs WOW Lijnbaan -> handelsnaaminbreuk?

18 mei 2020

Stichting WOW vs WOW Lijnbaan -> handelsnaaminbreuk?

Dit was wel een hele leuke zaak over handelsnaaminbreuk met een verrassende uitkomst. Stichting WOW vs WOW Lijnbaan  hebben geen cross-over op geografisch gebied, handel of woordmerk en/of activiteiten. De rechter oordeelt in deze zaak dat er geen verwarring bij het relevante publiek wordt veroorzaakt, ondanks de cross over. Stichting WOW is gevestigd in Rotterdam. WOW Lijnbaan is gevestigd in Amsterdam. Dat WOW Lijnbaan het plan heeft om een vestiging in Rotterdam te openen, doet daar niet aan af.

Stichting WOW is houdster van het woordmerk en beeldmerk WOW voor klassen 35 (reclame), 41 (sportieve en culturele activiteiten en 43 (horecadiensten):

 

wow.jpg

Stichting WOW komt op tegen het gebruik door WOW Lijnbaan B.V. van de handelsnamen en tekens met daarin het element WOW, waaronder het teken WOW Burgers en Fried Chicken en WOW burger en dit Uniemerk voor horecadiensten (klasse 43):

 

WOW_burger_Fries_Chicken.jpg

 

In dit kort geding vordert Stichting WOW iedere inbreuk op het Benelux-merkrechten van stichting WOW door WOW Lijnbaan te staken en gestaakt te houden alsmede iedere inbreuk op haar handelsnaamrechten.

Naar voorlopig oordeel is er geen sprake van een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b. Het ingeroepen merk en dan vooral het woordmerk heeft weinig onderscheidend vermogen. De term WOW wordt veelvuldig gebruikt voor de aanduiding van horecadiensten en andere producten en diensten. Het gebruik door WOW Lijnbaan van tekens met daarin het bestanddeel WOW wijkt in aanzienlijke mate af van de WOW-merken. WOW Lijnbaan gebruikt het element bijna altijd in combinatie met de aanduiding Burger & Fries. Het gebruik door WOW Lijnbaan van kleuren en een speciaal lettertype in haar teken WOW wijkt in belangrijke mate af van het zwart-witte, meer basale WOW-beeldmerk. De aard van de restaurants is ook verschillend. WOW Lijnbaan gebruikt het teken van fastfoodrestaurants, terwijl de Stichting WOW het merk gebruikt voor het meeromvattende “cross-over cultuur & horeca-activiteiten” waarvan het restaurant deel uitmaakt. Dit beperkte onderscheidend vermogen en het afwijkend gebruik maakt dat het onvoldoende aannemelijk is dat het publiek zich kan vergissen in de afkomst van de van WOW Lijnbaan betrokken diensten.

U heeft tijd, moeite en geld gestoken in het ontwerp van uw producten, de logo’s, beeldmerken die u gebruikt en de handelsnaam die u voert. Deze zaken onderscheiden u dan ook van uw concurrenten en u wilt ze graag exclusief houden. Niets is zo vervelend als een concurrent die meelift op uw inspanningen. De wetgever heeft daarom een aantal intellectuele eigendomsrechten in het leven geroepen die uw geestelijke inspanning beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen: het merkenrecht, modellen-recht, auteursrecht en handelsnaamrecht geven hiertoe tal van mogelijkheden. Avinci Advocaten kan u bijstaan als u meent dat een concurrent goede sier maakt met uw intellectuele eigendommen, maar ook als iemand meent dat u inbreuk maakt op zijn rechten.

Ook als er geen sprake is van een geschil kan Avinci Advocaten u helpen.
Bijvoorbeeld bij het maken van geheimhoudings-overeenkomsten als u voorafgaand aan een samenwerking met een partner exclusieve informatie aan deze beoogde partner gaat verstrekken. Of door een licentie- of exploitatieovereenkomst als u anderen onder bepaalde voorwaarden het recht wilt geven om van uw intellectuele eigendommen gebruik te maken. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:


  • Oudehoofdplein 4
  • 3011 TM Rotterdam
  • info@www.avinci.nl
  • 010 4777755
  • Routebeschrijving

    Avinci Advocaten geeft u in bijgaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.n, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.