Mogelijke reputatieschade door fraude levert rechtstreeks belang bij procedure op

Mogelijke reputatieschade door fraude levert rechtstreeks belang bij procedure op

14 februari 2021
Deze uitspraak is vanuit het oogpunt van het algemeen bestuursrecht van belang, omdat de rechtbank oordeelt dat een visverwerkend bedrijf dat een bestuurlijke boete heeft gekregen wegens een vorm van voedselfraude als belanghebbende kan worden aangemerkt, omdat de bescherming van diens eer en goede naam in geding is. Lees hier verder: