Corona verandert vastgoedrecht binnensteden versneld.

Corona verandert vastgoedrecht binnensteden versneld.

9 november 2020

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat online winkelen nog populairder is geworden en dat veel horecagelegenheden meoten sluiten. Dat heeft nogal wat gevolgen voor winkel- en uitgaansgebieden, en daarmee ook met bestemmingsplannen.

Corona verandert vastgoedrecht binnensteden versneld.

De toenemende leegstand van winkels in de kerngebieden vormen ook op een andere manier een probleem. Er dient rekening mee te worden gehouden dat veel van de leegstaande winkelpanden en dan met name in de aanloopstraten nooit meer als winkel zullen worden verhuurd. Er valt te verwachten dat hele segmenten winkels en horeca voorgoed uit de fysieke winkelomgeving zullen verdwijnen. Dat betekent dat er in de binnensteden en dorpen een grootschalig overschot aan winkelruimte aan het ontstaan is.

Corona verandert vastgoedrecht binnensteden versneld.

Herbestemming

Deze winkelpanden, of liever gezegd locaties, zullen op een andere manier moeten worden ingevuld of getransformeerd. Er is in binnensteden en dorpskernen een duidelijke kanteling waarneembaar naar een meer multifunctionele invulling met winkels, wonen, maatschappelijke functies (zorg, rouwen, diensterlening enzovoorts), horeca, cultuur en ontmoetingsplekken. Daarbij heeft de markt niet zozeer behoeft aan geld van de overheid maar veel eerder een pragmatische en flexibele ondersteuning door de overheid bij de herbestemming en transformatie van deze locaties. De tijd van monofunctionele winkelgebieden en stadcentra is voorbij.

Bij de herontwikkeling en transformatie van voormalige winkelpanden is geen behoefte aan de beperking van de bestemming of het wegbestemmen van de winkelbestemming. De vraag is er juist naar het verruimen van de bestemmingsmogelijkheden door middel van dubbelbestemmingen zodat niet alleen winkelen maar ook wonen, maatschappelijke dienstverlening of zelfs horeca mogelijk is. Ingeval van een dergelijke verruiming kan de markt snel reageren op de aanwezige vraag en (op marktconforme condities) tot transformatie van het winkelpand/de betreffende locatie overgaan.

Iedere ondernemer heeft onroerend goed, zoals bijvoorbeeld zijn bedrijfshuisvesting en zijn privé-woning. U huurt het of u bent de eigenaar ervan. Dan wel bent u voornemens tot huur of aankoop over te gaan.

Hierbij schakelt u uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten in. Hij heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Corona verandert vastgoedrecht binnensteden versneld.

Vastgoed / Verhuurder

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij. Arthur Hansen treedt veelvuldig op in geval van transacties, herontwikkeling en transformatie van binnenstedelijk vastgoed of bestemmingen. In onderhandeling met gemeente, VVE’s en vastgoed ontwikkelaars staat hij u graag met het beste juridische advies en deskundigheid bij.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, MR Online, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten h