Aanbestedingsrecht: hoe lang blijft COVID-19 nog ‘onvoorzien’?

Aanbestedingsrecht: hoe lang blijft COVID-19 nog ‘onvoorzien’?

9 december 2020

Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie dat een overeenkomst vóór de uitbraak van het coronavirus is gesloten en de situatie dat een overeenkomst tijdens het ‘COVID-19 tijdperk’ is gesloten. De vraag of COVID-19 (nog steeds) als een onvoorziene omstandigheid kan worden aangemerkt moet worden beantwoord aan de hand van artikel 2.163e Aanbestedingswet.Aanbestedingsrecht: hoe lang blijft COVID-19 nog 'onvoorzien'?

Naar aanleiding hiervan komt regelmatig de vraag op of een overeenkomst gewijzigd kan worden als dit nodig is om tegemoet te komen aan de gevolgen van COVID-19?  Dat heeft praktische gevolgen, maar ook financiële gevolgen voor gemeenten en aanbieders.

Om deze vraag te beantwoorden, moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties:

  1. De overeenkomst is vóór COVID-19 gesloten; en
  2. De overeenkomst is tijdens het ‘COVID-19 tijdperk’ gesloten.

Avinci Advocaten helpt u problemen te voorkomen en de afspraken die u heeft gemaakt eenduidig op papier te zetten, ook bij aanbestedingen.

In veel gevallen worden algemene voorwaarden gebruikt als aanvulling op deze afspraken, de spreekwoordelijke “kleine letters”. Met de juiste algemene voorwaarden kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat de algemene voorwaarden met veel zorgvuldigheid en aandacht worden opgesteld en gelezen. Avinci Advocaten kan u daarin adviseren door de algemene voorwaarden te toetsen en zonodig aan te passen of zelf op te stellen.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen met uw contractspartner, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Aanbestedingsrecht: hoe lang blijft COVID-19 nog ‘onvoorzien’?

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, AKD, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

LINKED IN

Aanbestedingsrecht: hoe lang blijft COVID-19 nog ‘onvoorzien’?