Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging

Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging

13 januari 2021
Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging

Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging

Naar verwachting treden de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2022 in werking. Met die wetten moet ook nu al rekening worden gehouden: sommige bepalingen gelden namelijk zodra de wet in werking treedt, ook als de bouw vóór de inwerkingtreding is gestart. Bijvoorbeeld regels omtrent de waarschuwingsplicht en het opleverdossier.
In het onderstaande schema zijn de stappen weergegeven die opdrachtgevers, architecten, aannemers, kwaliteitsborgers en gemeenten ieder bij het bouwen onder de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging moeten doorlopen – en in welke volgorde.