Kritischer toets van woningsluiting en ontbinding huurovereenkomst

Kritischer toets van woningsluiting en ontbinding huurovereenkomst

29 juli 2021
Er komen steeds meer vragen over huur en verkoop van woningen bij ons op kantoor. De krapte van woningen stijgt enorm en daarmee de vragen en de conflicten. Er gebeuren allerlei extreme omstandigheden zoals de volgende casus. De burgemeester heeft soms de bevoegdheid om een woning voor een bepaalde tijd te sluiten, bijvoorbeeld vanwege de vondst van een handelshoeveelheid drugs. De verhuurder kan de huurovereenkomst tijdens de sluiting buitengerechtelijk ontbinden. Dan blijft het dus niet bij een tijdelijke sluiting, maar verliest de huurder de facto zijn woning. De rechter lijkt deze gang van zaken steeds kritischer te toetsen.

Kritischer toets van woningsluiting en ontbinding huurovereenkomst