Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in Staatsblad

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in Staatsblad

22 april 2020
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in Staatsblad

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gepubliceerd. Vanaf 21 april 2020 kunnen gemeenten ondernemers op grond van deze regeling formeel een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken.  Avinci Advocaten geeft u de direct broninformatie zodat u kunt kijken. KLIK DIRECT OP DEZE LINK VOOR DE JUISTE TOELICHTING: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-118.html

Ondernemen is risico nemen. Maar u wilt geen onoverzichtelijke en onaanvaardbare risico’s lopen. Ons gespecialiseerde tak Bedrijfsadvocaat kan u adviseren over alle juridische facetten van uw bedrijfsvoering. Ons specialisme is fusies en overnames, reorganisaties, acquisitions, mergers, complexe (internationale) handelscontracten en faillisementen begeleiden. Uw bedrijf moet niet alleen intern de zaken goed georganiseerd hebben, minstens zo belangrijk is de samenwerking met degenen buiten uw bedrijf. Bedrijfsadvocaat kan u bijstaan als u vragen of problemen heeft met betrekking tot dealerovereenkomsten, distributie-contracten, importcontracten, samenwerkingsovereenkomsten en joint ventures, en alle andere voorkomende (internationale) handelscontracten.

Ook bij “slecht weer” kunt u een beroep op Bedrijfsadvocaat.nl. Een reorganisatie heeft immers niet alleen gevolgen voor de bedrijfsvoering, maar ook op juridisch gebied is het raadzaam om losse draadjes te voorkomen, zodat er later geen rafels kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de uittreding van partners uit het bedrijf. De belangen van de onderneming en de partners zijn dan niet altijd meer dezelfde. Het is dan zaak om tot een snelle en duidelijk oplossing te komen die recht doet aan de belangen van alle partijen. Enkele van onze expertises:

Gegevensbescherming

 • AVG
 • advies en implementatie

Intellectueel eigendom

 • merkrecht
 • auteursrecht
 • handelsnaam

Vastgoed

 • bedrijfshuisvesting
 • huurrecht
 • bouwrecht

Procesvoering

 • voeren van procedures en begeleiding daarbij
 • beslag
 • incasso

 • Contractbreuk
 • Geschillen
 • Aansprakelijkheid

Werknemers

 • contracten
 • ontslagsituaties

Geschillen in de onderneming

 • Opstellen overeenkomsten
 • Geschillen
 • Procedures

Verkoop of overname van onderneming

 • Onderzoek
 • Advies
 • Conflicten

Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Faillissement
 • Niet nakomen van afspraken
 • Contractbreuk
 • Privé aangelegenheden

Reorganisatie, ontslag, faillissement

 • Advies
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Conflict

Ondernemingsrecht

 • juridische vormgeving van uw bedrijf
 • bedrijfsrisico’s
 • incasso en beslaglegging
 • arbeidszaken
 • contracten
 • joint ventures
 • im- en exportcontracten
 • distributiecontracten
 • agenturen overeenkomsten
 • overige juridische bedrijfsvoering

Mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten of Bedrijfsadvocaat u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst. Neem contact op: 010-4777755

Oudehoofdplein 4

3011 TM Rotterdam

info@www.avinci.nl

010 4777755

Routebeschrijving

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #ondernemingsrecht  #reorganisaties #mergers #overnames #acquisities.Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in Staatsblad.