Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

19 maart 2021

Het is nooit leuk om bij een goed en gezond leven over je testament na te denken, toch kloppen er in onze praktijk regelmatig personen aan. Zeker in combinatie met een onderneming houden wij u graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen op gebied van personen- en familierecht.
Zo heeft de Hoge Raad heeft niet lang geleden geoordeeld dat het in uitzonderlijke gevallen mogelijk is dat een zaakwaarnemer als vertegenwoordiger van een handelingsbekwame natuurlijke persoon in rechte optreedt. Een dergelijke uitzonderingssituatie doet zich voor als geen erven bekend zijn bij de Belastingdienst, maar wel sprake is van een positieve boedel. Wat betekent dit in de praktijk?

“De gemachtigde van overledene stelde beroep in bij de rechtbank tegen de aan erflater opgelegde aanslag IB/PVV 2008 en verliesvaststellingsbeschikking. Pas nadat de rechtbank uitspraak had gedaan, is de erflater overleden. De bevoegdheid van de overledene ging over naar de erfgenamen en daarmee eindigde de machtiging. Toch had hij zonder toestemming van de erfgename hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. En wat gebeurde er toen?
Het hof Den Haag oordeelde dat de voormalig gemachtigde bevoegd was als zaakwaarnemer van de erfgenamen hoger beroep in te stellen. De voormalig gemachtigde stelde ook beroep in cassatie in. De Hoge Raad overweegt dat het in uitzonderlijke gevallen mogelijk is dat een zaakwaarnemer als vertegenwoordiger van een handelingsbekwame natuurlijke persoon in rechte optreedt. De zaakwaarnemer dient aannemelijk te maken dat aan de eisen van de wettelijke bepaling voor zaakwaarneming voldaan is.
Gelet op de omstandigheden van het geval (de boedel was door drie erfgenamen verworpen, in het boedelregister stond geen notaris vermeld en vooralsnog was onduidelijk of de nalatenschap ter afwikkeling bij het Rijksvastgoedbedrijf aangemeld zou worden) acht de Hoge Raad het aannemelijk dat de voormalig gemachtigde zich op redelijke grond inlaat met de behartiging van het belang van de tot nu toe onbekend gebleven erfgenamen. Hij kan dan ook als zaakwaarnemer optreden.” (bron Taxence.nl)

Dit was slechts een voorbeeld van vele zaken die wij op ons advocatenkantoor binnenkrijgen omtrent overlijden, testamenten en het erfrecht. Afhankelijk van de situatie kijken wij natuurlijk graag met u mee naar de juiste oplossing. Of om gesteggel te voorkomen denken wij graag met u mee in geval van het opstellen van een testament, zeker als u een eigen onderneming heeft. U kunt u zaken maar beter goed regelen.
Speciaal voor familierecht hebben wij een aantal goede advocaten die u uitstekend kunnen adviseren. Neem contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek over Personen- en familierecht (ook internationaal):
Marjolein Daansen

Petra Ellenbroek
Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@www.avinci.nl
www.avinci.nl

 

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

LINKED IN

Lees hier verder over #bouwrecht #huurrecht #vastgoedrecht