Ondernemer mag oude handelsrelatie vertrouwen

Ondernemer mag oude handelsrelatie vertrouwen

6 juni 2019

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast dat btw-ketenfraude vaak plaatsvindt bij een kortdurende intensieve handel met een bepaalde afnemer, die vervolgens wordt vervangen door een andere afnemer. Een ondernemer die gedurende lange tijd handelt met dezelfde afnemer, hoeft minder kritisch te zijn in de controle op btw-fraude.

Op grond van Unierecht moet de Belastingdienst de toepassing van het nultarief accepteren als voldaan is aan de daartoe vereiste materiële voorwaarden. Aan deze materiële voorwaarden is voldaan als goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat en de afnemer deze goederen verwerft in zijn hoedanigheid van btw-ondernemer. De fiscus mag echter de toepassing van het nultarief wel weigeren als:

  • niet is voldaan aan de formele voorwaarden, waardoor niet valt te controleren of is voldaan aan de materiële voorwaarden; of
  • sprake is van een keten waarin btw-fraude plaatsvindt en de belastingplichtige weet of had moeten weten dat hij hieraan deelnam.

Wie langer zaken doet met een handelspartner, hoeft minder alert te zijn op BTW-fraude dan bij een relatief onbekende relatie. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald in een recente uitspraak over de intracommunautaire levering van auto’s.

Een fiscale eenheid van twee BV’s, bestaande uit een holding en een groothandel in personen- en bestelauto’s, krijgt voor de periode 2006-2010 een naheffingsaanslag voor de omzetbelasting van een kleine € 2 miljoen. Die wordt na bezwaar verminderd tot zo’n € 1,5 miljoen. Maar de BV’s zijn het er nog niet mee eens en stappen naar de rechter, die de lezing van de Belastingdienst bevestigt. Ze tekenen beroep aan.

Intracommunautair geleverd

De fiscale eenheid heeft in 2007 een Estische rechtspersoon opgericht. De aandeelhouder van de holding en een boekhouder die voor het bedrijf werkt, worden tot bestuurder benoemd. Drie jaar later worden ze weer uitgeschreven. Er zijn in de tussenliggende periode diverse auto’s verkocht aan of door tussenkomst van een Est, die de auto’s vanaf zijn eigen bankrekening of contant betaalt. Op de facturen is 0% omzetbelasting berekend, de transacties zijn aangemerkt als intracommunautaire levering. Afnemers zijn blijkens de facturen een Estisch bedrijf en (na 1 januari 2008) het eigen aldaar opgerichte bedrijf. Die hebben geen melding gemaakt van intracommunautaire verwervingen en daarmee omzetbelasting ontlopen.

Lees hier de gehele uitspraak ECLI:NL:GHARL:2019:4274

In ieders leven spelen contracten een grote rol. U maakt als particulier afspraken over de koop van een huis of een auto. Als ondernemer maakt u afspraken met een handelspartner over leveringen, samenwerking of de automatisering van uw bedrijf. Bij al dergelijke contracten kan Avinci Advocaten u van dienst zijn. Niet alleen kunnen wij meedenken over de inhoud van de afspraken die u contractueel wil vastleggen en zoveel mogelijk valkuilen ontwijken, soms is ook de vorm waarin de contractuele afspraken worden gegoten van belang en geeft de wet verplicht aanvullende regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de agentuurovereenkomst en de financial lease overeenkomst. Avinci Advocaten helpt u problemen te voorkomen en de afspraken die u heeft gemaakt eenduidig op papier te zetten.

In veel gevallen worden algemene voorwaarden gebruikt als aanvulling op deze afspraken, de spreekwoordelijke “kleine letters”. Met de juiste algemene voorwaarden kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat de algemene voorwaarden met veel zorgvuldigheid en aandacht worden opgesteld en gelezen. Avinci Advocaten kan u daarin adviseren door de algemene voorwaarden te toetsen en zonodig aan te passen of zelf op te stellen.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen met uw contractspartner, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, taxence, accountantsvanmorgen, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Ondernemer mag oude handelsrelatie vertrouwen, bron: recht.nl, taxence, accountantsvanmorgen