Proportionele aansprakelijkheid bij multicausale psychische ziekten?

Proportionele aansprakelijkheid bij multicausale psychische ziekten?

27 maart 2021

Bijna 60 procent van de gemelde gevallen van beroepsziekten betreft psychische klachten, in het bijzonder overspannenheid en burn-outs. Voor werknemers die uitvallen als gevolg van dergelijke klachten is het vaak moeilijk om aan te tonen dat het letsel is ontstaan door het werk. Het gaat namelijk geregeld om multicausale psychische ziekten: ziekten waaraan meerdere—of een complex aan mogelijke—oorzaken ten grondslag liggen. In deze bijdrage wordt de toepassing van het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid voor werknemers met multicausaal psychisch letsel onderzocht. Lees in onderstaand bericht verder: