Indexering alimentatie 2021 vastgesteld op 3%

Indexering alimentatie 2021 vastgesteld op 3%

22 oktober 2020

Indexering alimentatie 2021 vastgesteld op 3%

Indexering alimentatie 2021 vastgesteld op 3%
alimentatie herberekening

Bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud worden jaarlijks geïndexeerd. Met ingang van 2021 worden de alimentatiebedragen verhoogd met 3%.

De wettelijke regeling van indexering der alimentaties

Indexering alimentatie 2021 vastgesteld op 3%

Ingevolge artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd. Dit percentage is gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per de 30ste september onmiddellijk voorafgaande aan die eerste januari en het indexcijfer der lonen per 30 september in het jaar daarvoor. Het indexcijfer der lonen is nader omschreven in het Besluit van 28 september 1992, houdende begripsomschrijving van het indexcijfer der lonen (Stb. 1992, 507, voor het laatst gewijzigd bij besluit van 16 augustus 2003, Stb. 328). Bepalend is het indexcijfer van cao-lonen per maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt behalve met de salarissen in het bedrijfsleven, ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.

Percentage geldend voor het jaar 2021

Voor de wijziging van de alimentaties die volgens de hiervoor beschreven wettelijke regelingen per 1 januari 2021 zal plaatsvinden, komen in aanmerking de indexcijfers per 30 september 2019 en per 30 september 2020. Deze bedragen 115,2 respectievelijk 118,7 hetgeen een procentueel verschil van 3,038 oplevert. Afronding ingevolge de wet op tienden van een procent met afronding van de vijf naar beneden, overeenkomstig artikel 402a lid 4 Boek 1 BW, betekent een verhoging van de alimentaties per 1 januari 2018 met 3%. Het percentage van de wijziging van de alimentaties dat zal gelden vanaf 1 januari 2021 is derhalve bepaald op 3. Lees het artikel verder in de Staatscourant. 

Indexering alimentatie 2021 vastgesteld op 3%

Misschien is onderstaand artikel ook wel interessant:

 

Kinderalimentatie voor meerderjarige kinderen, hoe werkt dat precies?

Indexering alimentatie 2021 vastgesteld op 3%