Opgelet: Geen partnervrijstelling erfbelasting voor samenwoner

Opgelet: Geen partnervrijstelling erfbelasting voor samenwoner

4 februari 2019

Niet alleen bij echtscheiding worden de bezittingen van u en uw partner verdeeld, bij overlijden ook. Dan moet volgens de rechter wel alles goed geregeld zijn met een samenlevingscontract waarin alles nauwkeurig beschreven staat.

Successiewet en samenwonen
In geschil bij Hof Den Bosch was de toepassing van de partnervrijstelling voor de erfbelasting. Dit hof oordeelde dat op grond van de parlementaire geschiedenis van het fiscale partnerbegrip, grote betekenis toekomt aan de gemeenschappelijke inschrijving in de basisregistratie.

Aangezien de vrouw niet op hetzelfde adres als de erflater stond ingeschreven, oordeelde het hof dat de vrouw geen recht had op de partnervrijstelling voor haar erfrechtelijke verkrijging. Het hof kende geen betekenis toe aan het argument van de vrouw dat zij op grond van de wettelijke regeling tot 1 januari 2010 wel als partner gold. Bij het ontbreken van overgangsrecht geldt de algemene regel dat aan nieuwe regels onmiddellijke werking toekomt. Hoewel het hof expliciet oordeelde dat het niet de innerlijke waarde of billijkheid van de wet mag beoordelen, kon het hof het gevoel van de vrouw zich goed voorstellen, dat zij in aanmerking had moeten komen van de partnervrijstelling. Feitelijk woonden erflater en de vrouw samen, ze hadden een (toekomstig) gemeenschappelijk graf en de vrouw had erflater verzorgd. De tekst van de Successiewet en de daarbij behorende parlementaire geschiedenis konden volgens het hof echter niet tot een andere conclusie leiden. In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat het beroep niet ontvankelijk is, omdat de vrouw de verschuldigde griffierechten niet tijdig had betaald.

De manier waarop de verdeling tot stand zal komen ligt aan de trouwvorm: bij gemeenschap-van-goederen moet alles gelijk worden verdeeld. Bij huwelijkse voorwaarden is de verdeling anders, maar komt het ook voor dat afgesproken wordt dat ingeval van echtscheiding zal worden verdeeld “als ware men in gemeenschap van goederen gehuwd”. Raadpleeg uw akte van huwelijkse voorwaarden. Twijfelt u of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Een gespecialiseerd advocaat kan u hier meer informatie over geven.

Contact Informatie
Echtgescheiden – Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
t: 010 – 4777755
f: 010 – 4780909
e: info@echtgescheiden.nl

Wet: art. 1a en art. 32 lid 1 ten vierde onderdeel a SW 1956 en art. 5a lid 1 AWR
Meer informatie: Hoge Raad 1 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:155 Bron: Taxence