Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte in algemeen belang: fikse schadevergoeding

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte in algemeen belang: fikse schadevergoeding

29 januari 2020

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte in algemeen belang: fikse schadevergoeding

Een gemeente zegde een huurovereenkomst bedrijfsruimte op wegens dringend eigen gebruik. Partijen twisten over de hoogte van de schadeloosstelling. De Hoge Raad heeft in 1997 in een onteigeningszaak bepaald dat als maatstaf voor de berekening van de schadeloosstelling – en de vraag of een bedrijf wordt verplaatst of wordt beëindigd – moet worden gehanteerd, wat een redelijk handelend persoon zou doen indien hij zijn bedrijf in het onteigende (hier: gehuurde) niet meer kan voortzetten.


De rechter acht het in dit geval niet reëel om bij het vaststellen van de schadeloosstelling uit te gaan van bedrijfsverplaatsing, nu de huurder de onderneming wil beëindigen. Daardoor heeft hij niet alleen recht op vermogensschade (goodwill, inventaris en liquidatiekosten), maar ook op inkomensschade tot aan zijn pensioendatum.

De Hoge Raad heeft eerder, in een onteigeningszaak, bepaald dat als maatstaf voor de berekening van de schadeloosstelling – en de vraag of een bedrijf wordt verplaatst of wordt beëindigd – moet worden gehanteerd, wat een redelijk handelend persoon zou doen indien hij zijn bedrijf in het onteigende (hier: gehuurde) niet meer kan voortzetten.

De rechter achtte het in dit geval niet reëel om bij het vaststellen van de schadeloosstelling uit te gaan van bedrijfsverplaatsing. Huurder had onder meer aangevoerd dat hij daarvoor, gelet op zijn gezondheidstoestand, de energie niet kon opbrengen. De rechtbank liet in het midden of er daadwerkelijk medische belemmeringen waren om de onderneming elders voort te zetten en is, zonder  overigens verder te motiveren waarom, bij de berekening van de schade uitgegaan van de schade die huurder zou lijden doordat hij ten gevolgen van het einde van de huur zijn onderneming eerder dan door hem voorzien of gewenst zou beëindigen.

Daardoor heeft huurder niet alleen recht op vermogensschade (bestaande uit een vergoeding voor goodwill, inventaris en liquidatieschade, in totaal € 131 K) maar ook op inkomensschade tot aan de pensioendatum (door de rechter vastgesteld op € 100 K).

Jurische hulp inschakelen voor het juiste advies

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij.

Bron: Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte in algemeen belang: fikse schadevergoeding: Recht.nl, De clerqadvocaten