Spoedeisend belang in het huurrecht bedrijfsruimte

Spoedeisend belang in het huurrecht bedrijfsruimte

11 mei 2021

U bent ondernemer en huurt een bedrijfsruimte. U kunt dan te maken krijgen met allerlei juridische kwesties, zoals huurprijsverhoging, gebreken, renovatie, enzovoorts. Of u heeft een bedrijfspand dat u verhuurt. Dan komt het voor dat er kwesties zijn waarbij u onderling niet meer uitkomt of iemand wilt raadplegen. Bij het aangaan van een huurcontract moeten de voorwaarden goed geregeld zijn of u wilt onderhandelen over betere voorwaarden. Wij hebben gezien dat door het Corona pandemie er andere voorwaarden gesteld worden, zeker als u onder de horeca of retail sector valt. Wij kunnen u helpen met een pachtovereenkomst of andere voorwaarden. Ook met prijsverhoging kunnen we u bijstaan, maar ook bij gebreken aan de bedrijfsruimte. Als u geconfronteerd wordt met gebreken aan het gehuurde, helpen wij om dit te laten op lossen en kunnen zelfs iemand dagvaarden bij de rechter. Maar ook als u uw huurrechten wilt over laten nemen door een derde, dan kunnen we bij de overname een indeplaatstelling laten opnemen. Zo zijn er tal van voorbeelden: renovatie, tijdelijke sluiting, overlast, schade, onderhuur of een model contract opstellen. Spoedeisend belang in het huurrecht bedrijfsruimte

Een voorlopige voorziening kan worden ingesteld door middel van een kort geding en in een bodemprocedure door middel van een provisionele vordering. In deze bijdrage wordt ingegaan op de beoordeling van het spoedeisend belang bij voorlopige voorzieningen in het huurrecht bedrijfsruimte.
Stilgestaan wordt bij spoedeisend belang in geval van (a) huurachterstand, (b) dringend eigen gebruik, (c) gebruik in strijd met de bestemming, (d) uitvoerbaar bij voorraad te verklaren ontruimingen die in de bodemprocedure niet uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard, (e) ontruiming vanwege buitengerechtelijke ontbinding in verband met een burgemeesterssluiting en (f) illegale activiteiten. Tot besluit wordt, hoewel dit strikt genomen geen huur betreft, ingegaan op (g) ontruiming vanwege gebruik zonder recht of titel (waaronder kraak). Houthoff heeft daar een interessant artikel overgeschreven: artikel huurrecht bedrijfsruimte.

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij.

 

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

LINKED IN

Lees hier verder over #bouwrecht #huurrecht #vastgoedrecht