Jaaroverzicht privacy & gegevensbescherming 2020

Jaaroverzicht privacy & gegevensbescherming 2020

10 januari 2021

Jaaroverzicht privacy & gegevensbescherming 2020

Jaaroverzicht privacy & gegevensbescherming 2020

Het Coronavirus dicteerde het afgelopen jaar bij velen de agenda. Dat was ook merkbaar binnen het privacyrecht. Niet in de laatste plaats vanwege de introductie van de Corona Melder en de verwerking van persoonsgegevens door middel van deze app. Daarnaast zijn de regels rondom de doorgifte van persoonsgegevens aan de VS en andere landen buiten de EER in 2020 ingrijpend veranderd. Verder heeft de toezichthouder een aantal fikse boetes opgelegd en heeft de rechterlijke macht een aantal belangwekkende uitspraken gedaan. Al met al een bewogen jaar. Onderstaand treft u een kort en bondig overzicht van de belangrijkste juridische ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming in 2020.

Jaaroverzicht privacy & gegevensbescherming 2020

WETGEVING Corona In oktober 2020 stemde de Eerste Kamer in met de Tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19. Deze wet biedt een grondslag voor het gebruik van de CoronaMelder-app. Het gebruik van de app is op basis van vrijwilligheid en er wordt geen informatie of locatie van gebruikers opgeslagen. Ook is een antimisbruikbepaling opgenomen om te voorkomen dat de app voor andere doeleinden wordt gebruikt dan oorspronkelijk bedoeld. De wet is ingegaan op 10 oktober 2020 en heeft een initiële looptijd van drie maanden met de mogelijkheid tot verlenging. Kortgeleden heeft Minister De Jonge het eerste ontwerpbesluit tot verlenging van de wet aan de Tweede Kamer gezonden.

Jaaroverzicht privacy & gegevensbescherming 2020

Een kort en bondig overzicht van de belangrijkste juridische ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming in 2020.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Louwersadvocaten, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

LINKED IN

Lees hier verder over #bouwrecht #huurrecht #vastgoedrecht

Jaaroverzicht privacy & gegevensbescherming 2020