Hoge Raad geeft duidelijkheid over einddatum arbeidsovereenkomst en de vervaltermijn

Hoge Raad geeft duidelijkheid over einddatum arbeidsovereenkomst en de vervaltermijn

24 februari 2021
Als een arbeidsovereenkomst per 1 maart eindigt, is de laatste werkdag dan 28 februari of juist 1 maart? En wanneer vangt de vervaltermijn voor het indienen van een verzoekschrift dan aan en wanneer verstrijkt deze? De Hoge Raad geeft duidelijkheid.