Onjuiste mededeling vs. vragenlijst: makelaar aansprakelijk?

Onjuiste mededeling vs. vragenlijst: makelaar aansprakelijk?

13 november 2019

Kopers moeten kunnen afgaan op mededelingen van een verkopend makelaar. Maar wat als die mededeling niet overeenkomt met het antwoord in de standaard vragenlijst? Is dit voor risico van de kopers of voor risico van de verkopend makelaar?

De rechtbank oordeelt in deze casus dat beide partijen hebben gedwaald: de verkopend makelaar dacht dat er dakisolatie was, net als de kopers op basis van zijn mededeling. De dwaling wordt voor tweederde aan de kopers toegerekend en voor eenderde aan de verkopend makelaar.Advocatenkantoor Avinci in Rotterdam

 

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht

In beginsel mag een koper op een mededeling van de verkoper of verkopend makelaar vertrouwen. Door de verkopend makelaar verschafte informatie beëindigt in het algemeen de op de koper rustende onderzoeksplicht. Daarbij gaat de mededelingsplicht vóór de onderzoeksplicht: de partij die zelf haar mededelingsplicht schendt, kan de wederpartij niet tegenwerpen dat hij te weinig onderzoek verrichtte.

Casus dakisolatie

Kopers willen voor de markt uit een woning kopen uit een nalatenschap. De verkopend makelaar geeft aan zijn dossier nog niet op orde te hebben, maar wel een bezichtiging te kunnen doen. De verkopend makelaar heeft van verkopers begrepen dat het dak was vernieuwd. Hij ging er ‘dus’ vanuit dat het dak toen geïsoleerd was en bericht dit de kopers. Bij de vragenlijst bij de koopovereenkomst wordt over isolatie van het dak echter aangegeven: ‘niet bekend’. Achteraf blijkt het dak niet geïsoleerd te zijn.

Non-conformiteit

De kopers vorderen vergoeding van de isolatiekosten. De rechtbank Haarlem oordeelt op 23 oktober 2019 echter dat geen sprake is van non-conformiteit. Het had op de weg van kopers gelegen om vragen te stellen bij de mededeling ‘niet bekend’ over de isolatie van het dak. Kopers wilden het huis voor de markt uit kopen en dus hadden zij grotere voorzichtigheid moeten betrachten. Ze mochten niet zonder meer af gaan op de mededeling van de verkopend makelaar.

Dwaling

Kopers stellen daarnaast gedwaald te hebben; als ze wisten dat er geen dakisolatie was zouden ze geen koop hebben gesloten (althans voor een lagere koopprijs). De rechtbank oordeelt dat beide partijen hebben gedwaald: de verkopend makelaar dacht dat er dakisolatie was en ook de kopers op basis van zijn mededeling. Die dwaling wordt voor 2/3e aan de kopers toegerekend en voor 1/3e aan de verkopend makelaar.

Bent u voornemens een huis of onroerend goed te kopen en u wilt advies inwinnen of het contract na laten kijken? Avinci Advocaten kan u adviseren en met u meekijken zodat bovenstaande misverstanden worden voorkomen. Wij hebben ervaring in het bewaken van uw belangen en we kunnen u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, BVDV.nl,Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

Onjuiste mededeling vs. vragenlijst: makelaar aansprakelijk?