Echtscheiding en een eigen onderneming – verdelen of verrekenen?

Echtscheiding en een eigen onderneming – verdelen of verrekenen?

7 februari 2020

  • In deze verordening wordt een reeks regels vastgelegd om te bepalen welke nationale wetgeving van toepassing moet zijn op procedures betreffende echtscheiding of scheiding van tafel en bed.
  • De verordening vormt een aanvulling op Verordening (EG) nr. 2201/2003, waarin regels zijn vastgesteld om te bepalen bij welke rechtbank een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed moet worden ingediend.

Deelnemende landen

De verordening is van toepassing op 16 EU-landen die deelnemen aan een nauwere samenwerking op dit gebied: België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en Slovenië.

 

Eigen onderneming – verdelen of verrekenen?

Of de onderneming verdeeld of verrekend dient te worden, is afhankelijk van:

– of het bedrijf op uw naam staat of op beide namen;

– of er sprake is van partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden

– de inhoud van de partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden

Van wie is het bedrijf

Veel voorkomende bedrijfsvormen zijn: eenmanszaakVOF/ manvrouw-firma ; Besloten Vennootschap(BV). Klik op deze onderwerpen voor een toelichting.

De oprichter van de eenmanszaak is tegelijk de eigenaar. In een VOF kunnen meerdere partijen samen een bedrijf voeren. Vaak is er een vennootschapscontract waarin afspraken en regelingen zijn vastgelegd. Bij een BV is het de vraag wie de aandeelhouder is van de BV. Als er onduidelijkheid is over het eigendom van het bedrijf, kan bij de kamer van koophandel informatie worden opgevraagd.

Wel of geen huwelijkse voorwaarden

Het bedrijf valt in ieder geval onder het te verdelen vermogen als u een geregistreerd partnerschap hebt zonder voorwaarden of getrouwd bent in gemeenschap van goederen. Bij samenwoners, geregistreerd partners met voorwaarden en gehuwden met voorwaarden behoort de onderneming vaak tot het vermogen van één van beiden. Dan is het van belang om de partnerschapsvoorwaarden of huwelijksvoorwaarden goed te laten beoordelen, om na te gaan of de waarde van de onderneming een rol speelt bij de scheiding.

tips voor uw bedrijf

De huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden en de onderneming

In de huwelijksvoorwaarden wordt benoemd of er sprake is van een gemeenschap. Het bedrijf zou dan in de gemeenschap kunnen vallen. Verder kan in de huwelijksvoorwaarden een verrekenbeding zijn opgenomen, zoals:

  • Periodiek verrekenbeding;
  • Finaal verrekenbeding.

Als in de huwelijks voorwaarden een verrekenbeding is opgenomen, kan het zo zijn dat de onderneming onder het verrekenbeding valt. Dit betekent dat de waarde van de onderneming geheel of gedeeltelijk verrekend moet worden met de ex-partner.

Uitkoop en continuïteit bedrijf

Welke vorm uw bedrijf ook heeft, als de ondernemer de ex-partner moet uitkopen, dan zal dit de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen als de onderneming niet voldoende geld hiervoor heeft. Wellicht is het mogelijk dat de ex-partner een belang in het bedrijf houdt. Of dat de waarde van de onderneming wordt verrekend met andere vermogensbestanddelen, zoals het huis. De advocaten van Avinci Advocaten helpen u met het zoeken naar oplossingen.

U kunt vrijblijvend een afspraak maken.

Echtgescheiden.nl

Over een huwelijk denken mensen vaak goed na. Het is ook niet niks: elkaar trouw beloven in goede tijden en slechte tijden, totdat de dood u scheidt. Maar soms eist de tijd zijn tol en blijkt het leven sterker dan de leer en is een huwelijk niet te redden.

Ook over een scheiding denken mensen vaak goed na. Het is immers niet niks om wat aanvankelijk een droom leek op te geven. Maar anders dan bij een huwelijk weten veel mensen niet zo goed wat ze moeten nadat ze het besluit hebben genomen dat hun huwelijk niet meer te redden is.

Contactgegevens

  • Oudehoofdplein 4
  • 3011 TM Rotterdam
  • 010 – 4777755
  • 010 – 4780909
  • info@avinci.nl