Lastige ontslagkwestie? Besteedt het uit!

Lastige ontslagkwestie? Besteedt het uit!

11 mei 2020

Disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie, crisis en reorganisatie, ziekte, organisatieontwikkeling, zwangerschap, economische redenen etc.; stuk voor stuk situaties die kunnen leiden tot beëindiging arbeidsovereenkomst. En ook als dat juridisch lastig lijkt, is ontslag vaak mogelijk, je moet alleen weten hoe.

Ook bij bij lastige kwesties, op basis van andersoortige/aanvullende argumentatie, is het mogelijk om toch de arbeidsovereenkomst te beëindigen. En houdt daarbij uiteraard rekening met de belangen van de werknemer.

Avinci Advocaten maakt in de praktijk veel mee en heeft voorbeelden genoeg waar er wel een mooie uitweg of regeling getroffen kon worden. Wat de aanleiding tot ontslag ook is (disfunctioneren en geen dossier, werknemer wil in tegen stelling tot de werkgever minder werken, ontslagkwestie met ontslagverbod, weigering van overplaatsing, crisis of andere redenen) Avinci Advocaten zoekt altijd een efficiënte en doelmatige oplossing. Juist door onze ervaring en daadkracht aan de andere kant, zorgt ervoor dat problemen snel opgelost zijn. Onze advocaten zitten ook vaak genoeg aan de kant van de werknemer zodat we weten waar een rechter naar kijkt en wat juridisch kan en mag en het belang van een goed opgebouwd dossier.

Slechts als sprake is van bijkomende omstandigheden is uitsluiting van bewijs gerechtvaardigd. Onrechtmatig verkregen, maar toelaatbaar bewijs in ontslagzaak klinkt als bewijs in handen van de advocaat van een goede Netflixserie of Hollywood film waardoor de zaak niet rond komt.

In Nederland ligt het iets genuanceerder, en is arbeidsrecht geen strafrecht. Als de werkgever iemand wil ontslaan of de arbeidsovereenkomst wil laten ontbinden, dan moet zijn reden tot ontslag aannemelijk zijn. De werkgever moet goed bewijzen aandragen als de werknemer verweer voert tegen het ontslag. Soms komt het voor dat in arbeidsrecht bewijs onrechtmatig is verkregen, waar bijvoorbeeld de privacy van de werknemer is geschonden. Het komt zelfs regelmatig voor dat bewijsmateriaal is verkregen in strijd met privacyregels. Er is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van geheime camera’s of de werknemer is al dan niet langdurig gevolgd door bedrijfsrecherche. Maar toch, ondanks dat het bewijs onrechtmatig is verkregen, betekent dat niet dat het niet gebruikt mag worden in een ontslagprocedure. Het Hof Den Bosch was daar recent duidelijk over:

Afgezien van het voorgaande overweegt het hof nog dat niet als algemene regel geldt dat de rechter geen acht mag slaan op onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. In beginsel wegen het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, alsmede het belang dat partijen erbij hebben hun stellingen in rechte aannemelijk te kunnen maken, zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs. Slechts indien sprake is van bijkomende omstandigheden, is uitsluiting van dat bewijs gerechtvaardigd.

De waarheidsvinding weegt in de meeste zaken zo zwaar, dat bewijs vrijwel altijd wordt toegelaten door de rechter. Alleen in bijzondere gevallen zal de rechter anders oordelen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de privacyschending zeer ernstig en langdurig is geweest en daarmee niet in verhouding tot het belang van de werkgever stond.

Eerste stappen bij ontslag

Dat het bewijs wordt toegelaten, is nog geen vrijbrief om maar naar hartenlust onrechtmatig bewijs te vergaren. Met name sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ingevoerd sinds 2018, hebben rechters meer aandacht voor overtreding daarvan. Schending van die privacyvoorschriften leidt vaker tot toekenning van (billijke) vergoedingen van werknemers, ook al wordt het bewijs toegelaten.

Wilt u weten wat de restricties zijn voor uw bedrijf? Lees dan ook onderstaand artikel/blog op onze website:

Restricties van autoriteitpersoonsgegevens voor uw bedrijf

arbeidsrecht ontslag op staande voet
arbeidsrecht ontslag

En heeft u meer vragen over ontslagzaken? Neem dan gerust contact op met advocaten Arthur Hansen of Petra Ellenbroek, zij zullen u verder helpen.

Onrechtmatig verkregen, maar toelaatbaar bewijs in ontslagzaak, recht.nl bvdv