Ouderschapsverlof en kinderalimentatie

Ouderschapsverlof en kinderalimentatie

25 december 2020

Avinci Advocaten is sterk in familierecht. Speciaal voor echtscheidingen of veranderende gezinssituaties hebben wij de site www.echtgescheiden.nl gemaakt. Hier geven wij u een update over de laatste wet wijziging herziening partneralimentatie en wat het voor u kan betekenen. Ouderschapsverlof en kinderalimentatie.
Het is niet de bedoeling dat een onderhoudsplichtige minder alimentatie hoeft te betalen, als hij zonder deugdelijke redenen minder gaat werken. Uitgangspunt is dat als sprake is van verwijtbaar of voor herstel vatbaar inkomensverlies, rekening wordt gehouden met een fictief inkomen. Maar hoe zit dat dan bij het opnemen van ouderschapsverlof? Dan wordt het inkomen immers ook minder.Over die vraag heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich recent uitgelaten.

Een voorlopige voorziening over de hoofdverblijfplaats van de kinderen eindigt op het tijdstip dat de nevenvoorziening daarover van kracht wordt, niet eerst op het tijdstip dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dat laatste is alleen het geval als er geen nevenvoorziening is getroffen. Het opnemen van onbetaald ouderschapsverlof betekent geen verwijtbare inkomensvermindering. Met de inkomensvermindering als gevolg daarvan wordt rekening gehouden bij de bepaling van de draagkracht.
Het hof is het niet met het standpunt van de moeder eens. De vader gaat namelijk minder werken om voor de kinderen te zorgen (zorgregeling). Van de vader kan ook niet worden verlangd dat hij meer gaat werken om zijn inkomen terug te krijgen want de moeder had haar medewerking niet verleend. In jurisprudentie staat dat bij vaststelling of wijziging van alimentatie rekening wordt gehouden met het door de onderhoudsplichtige opgenomen ouderschapsverlof. Dit is namelijk een wettelijk recht dat in het belang van de kinderen is.
Deze regel geld niet als er nieuwe kinderen geboren worden uit een andere relatie, waardoor de te betalen partneralimentatie in het gedrang komt. Als u daar meer over wenst te lezen, raden wij u volgend artikel aan:
Lees hier meer over de verkorting van partneralimentatieduur.

alimentatie herberekening
alimentatie herberekening

Scheiding is geen prettige aangelegenheid, althans niet in alle gevallen. Er zijn grofweg twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is een scheiding waarin u samen overeenkomt hoe u uit elkaar wilt. Hoe hoog wordt de alimentatie; hoe wordt de omgang met de kinderen ingevuld en hoe worden de tegoeden, de schulden en de woning verdeeld. Uiteraard staan wij u beiden met deskundig advies te zijde. De tweede mogelijkheid speelt wanneer u niet meer “on speaking terms” bent. Wij zullen namens u een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen of reageren op een dergelijk verzoek. De echtscheidingsprocedure loopt dan in vol ornaat.
Afhankelijk van uw situatie, huwelijkse voorwaarden, kinderen, pensioenen of een eigen onderneming kan de strategie worden bepaald. Uiteraard is het mogelijk om een tijdelijke beslissing te krijgen over voornoemde zaken. U geeft de kleurplaat en wij kleuren hem in.
Buiten echtscheiding zijn er tal van aangelegenheden die zich kunnen voordoen waar wij u kunnen bijstaan. Betaalt u bijvoorbeeld te veel alimentatie; is de boedel nog steeds niet verdeeld, ziet u uw kinderen te weinig of zijn er omstandigheden waardoor uw ex-partner alimentatie moet betalen. Ook hierbij staan wij u graag met raad en daad ter zijde. Hetzelfde geldt voor een (achter)naamswijziging, adoptie of wijziging van het gezag (voogdij) over de kinderen. Bel gerust voor het maken van een afspraak om de mogelijkheden door te nemen of kijk eens rond op onze gespecialiseerde website Echtgescheiden.
Avinci Rotterdam – Oudehoofdplein 4 – 3011 TM Rotterdam – T: 010 4777 755 E: Info@Avinci.nl

Hoofdverblijfplaats, Co-ouderschapsregeling, Kinderalimentatie, Zorgkorting, Ouderschapsverlof, Verwijtbaar inkomensverlies, Fictief inkomen, Geldigheidsduur voorlopige voorzieningen, Terugbetalingsverplichting Ouderschapsverlof en kinderalimentatie.
Bron: recht.nl Ouderschapsverlof en kinderalimentatie ?