Concurrentiebeding legt bouw Aldi supermarkt stil

Concurrentiebeding legt bouw Aldi supermarkt stil

24 oktober 2020
De bouw van een nieuwe Aldi-supermarkt in Reek blijft nog zeker zes weken stilliggen. Dit komt door een uitspraak van de bestuursrechter in Den Bosch. Albert Heijn in Schaijk en Jumbo in Zeeland zijn naar de rechter gestapt uit vrees voor concurrentie en inkomstenverlies. Inwoners van Reek zijn op hun beurt woest op deze bedrijven en boycotten beide bezwaarmakers. Zij zitten met smart te wachten op de Aldi en ze doen al enige tijd hun boodschappen bij een Plus-supermarkt in het naburige Herpen.
Concurrentiebeding legt bouw Aldi supermarkt stil

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landerd, waar Reek onder valt, hebben een tijd geleden al een vergunning verstrekt om de Aldi aan de Monseigneur Borretstraat te bouwen. Tegen deze beslissing zijn bezwaren ingediend. B en W nemen, volgens de rechtbank, deze of komende dinsdag een besluit hierover.

Ondertussen zijn de twee andere supermarkten al naar de rechter gestapt om de bouw tegen te kunnen houden. In september besliste de voorzieningenrechter dat er voorlopig niet mag worden gebouwd. De bestuursrechter gaat ervan uit dat de huidige vergunning ‘naar alle waarschijnlijkheid niet ongewijzigd in stand zal blijven’. Dit kan betekenen dat de bouwwerkzaamheden wel kunnen worden hervat, maar onder bepaalde voorwaarden. Ook tegen dit besluit kan, gedurende zes weken, weer bezwaar worden aangetekend. Met mogelijk weer een rechtsgang tot gevolg. Ondertussen kan er dus zeker zes weken niet verder worden gebouwd en mogelijk nog veel langer.

Het zal je maar overkomen. Voor zowel de ondernemer die aan het bouwen is, de afnemers, de leveranciers maar ook de concurrenten staan er veel belangen op spel. En wat zijn dan uw rechten inzake het concurrentie beding en het inkomstenverlies? Wat zijn uw kansen en hoe sterk staat u? Uw bedrijf moet niet alleen intern de zaken goed georganiseerd hebben, minstens zo belangrijk is de samenwerking met degenen buiten uw bedrijf om uw belangen te behartigen. Avinci Advocaten kan u bijstaan als u vragen of problemen heeft met betrekking tot concurrentiebedingen, dealerovereenkomsten, distributie-contracten, importcontracten, samenwerkingsovereenkomsten en joint ventures, en alle andere voorkomende (internationale) handelscontracten.

Concurrentiebeding legt bouw Aldi supermarkt stil

Ook bij “slecht weer” kunt u een beroep op Avinci Advocaten. Een reorganisatie heeft immers niet alleen gevolgen voor de bedrijfsvoering, maar ook op juridisch gebied is het raadzaam om losse draadjes te voorkomen, zodat er later geen rafels kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de uittreding van partners uit het bedrijf. De belangen van de onderneming en de partners zijn dan niet altijd meer dezelfde. Het is dan zaak om tot een snelle en duidelijk oplossing te komen die recht doet aan de belangen van alle partijen.

In ieders leven spelen contracten een grote rol. U maakt als particulier afspraken over de koop van een huis of een auto. Als ondernemer maakt u afspraken met een handelspartner over leveringen, samenwerking of de automatisering van uw bedrijf. Bij al dergelijke contracten kan Avinci Advocaten u van dienst zijn. Niet alleen kunnen wij meedenken over de inhoud van de afspraken die u contractueel wil vastleggen en zoveel mogelijk valkuilen ontwijken, soms is ook de vorm waarin de contractuele afspraken worden gegoten van belang en geeft de wet verplicht aanvullende regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de agentuurovereenkomst en de financial lease overeenkomst. Avinci Advocaten helpt u problemen te voorkomen en de afspraken die u heeft gemaakt eenduidig op papier te zetten.

In veel gevallen worden algemene voorwaarden gebruikt als aanvulling op deze afspraken, de spreekwoordelijke “kleine letters”. Met de juiste algemene voorwaarden kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat de algemene voorwaarden met veel zorgvuldigheid en aandacht worden opgesteld en gelezen. Avinci Advocaten kan u daarin adviseren door de algemene voorwaarden te toetsen en zonodig aan te passen of zelf op te stellen.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen met uw contractspartner, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Concurrentiebeding legt bouw Aldi supermarkt stil

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Omroep Brabant, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.