Zieke medewerker reageert niet – wat zijn uw verplichtingen als werkgever?

Zieke medewerker reageert niet – wat zijn uw verplichtingen als werkgever?

28 november 2020

Uw werknemer is ziek, onbereikbaar en werkt niet mee aan de re-integratie. Werknemer negeert zeven oproepen van de bedrijfsarts. Ook op uw oproepen geeft werknemer niet thuis. Het UWV kan geen deskundigenoordeel afgeven omdat ook het UWV geen contact kan krijgen met de werknemer. Wat zijn uw verplichtingen (en rechten) als werkgever in dit kader?

Het Gerechtshof Den Haag liet zich op 15 oktober 2020 1 nader uit over de vraag wat van een werkgever verwacht kan worden in dusdanige kwesties.

Zieke medewerker reageert niet - wat zijn uw verplichtingen als werkgever?

Om te kunnen komen tot een beëindiging van het dienstverband met de werknemer, dient een werkgever op grond van artikel 7:629a BW een deskundigenoordeel overleggen. Artikel 7:629a lid 1 BW luidt als volgt:

De rechter wijst een vordering tot betaling van loon als bedoeld in artikel 629 af, indien bij de eis niet een verklaring is gevoegd van een deskundige, benoemd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, omtrent de verhindering van de werknemer om de bedongen of andere passende arbeid te verrichten respectievelijk diens nakoming van de verplichtingen, bedoeld in artikel 660a.

Niet meewerken aan re-integratie, toch transitievergoeding?

Het recht op de transitievergoeding kan pas worden afgewezen indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, dan wel nalaten. Het Hof is die mening toegedaan. Uit de wetsgeschiedenis volgt immers dat het bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer gaat om bijvoorbeeld de situatie waarin de werknemer controlevoorschriften bij ziekte herhaaldelijk, ook na toepassing van loonopschorting, niet naleeft en hiervoor geen gegronde reden bestaat. 3 Met andere woorden: de werknemer in deze kwestie heeft geen recht op een transitievergoeding (ondanks zijn arbeidsverleden bij werkgever van ruim 20 jaar).

Wat zegt deze beschikking nu eigenlijk?

De arbeidsongeschikte werknemer heeft veel bescherming, maar hij heeft ook verplichtingen. Zo moet een werknemer meewerken aan de re-integratie en redelijke voorschriften van de werkgever, of bijvoorbeeld de bedrijfsarts, opvolgen. Doet een werknemer dat niet, dan zijn er meerdere sancties die een werkgever kan toepassen (loonopschorting, loonstopzetting en uiteindelijk beëindiging van de arbeidsovereenkomst).

Een werkgever moet zorgvuldig handelen. Als je als werkgever zorgvuldig handelt kun je dus met succes de sanctiemiddelen van de wet inzetten tegen een werknemer die niet meewerkt aan de re-integratie. Heeft u nu ook een werknemer die niet meewerkt aan de re-integratie? Ga zorgvuldig te werk en laat u goed adviseren over de te nemen stappen, de ervaren advocaten van Avinci helpen u graag.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Valleiadvocaten, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso