De notariële kwaliteitsrekening en uitbetaling aan kopers/verkopers van registergoederen

De notariële kwaliteitsrekening en uitbetaling aan kopers/verkopers van registergoederen

10 april 2021

De notariële kwaliteitsrekening en uitbetaling aan kopers/verkopers van registergoederen

In deze zaak speelde de vraag of de notaris de op zijn kwaliteitsrekening gehouden (restant)koopsom voor een onroerende zaak moet uitkeren aan de verkoper omdat uit de narecherche bleek dat levering vrij en onbezwaard heeft plaatsgevonden, of aan de koper omdat daarna bleek dat de beoogde overdracht is mislukt door het ontbreken van een titel. Verder speelde de aansprakelijkheid van de notaris, die de opdracht gaf tot de uitbetaling van de restantkoopsom aan (de financier van) de koper, jegens de verkoper.
In het kader van deze kwestie zet de Hoge Raad op een rij aan wie de notaris wanneer uitbetalingen mag doen vanaf de kwaliteitsrekening, in het bijzonder bij de koop/verkoop van een registergoed.Lees hier verder: