Insolventie zonder faillissement: meer over de WHOA

Insolventie zonder faillissement: meer over de WHOA

23 maart 2020

Ondanks alle steunmaatregelen van de overheid zullen tal van ondernemingen in financiële moeilijkheden komen. Het is van groot belang om faillissementen waar mogelijk te voorkomen. Dat kan door het aanbieden van een onderhands akkoord. Daarom is het noodzakelijk dat de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) zo spoedig mogelijk in werking treedt. Avinci Advocaten raadpleegde in snel tempo verschillende juridische bronnen over Insolventie zonder faillissement en geeft u meer inside information over de WHOA.

Dat kan door het aanbieden van een onderhands akkoord. Nu vereist dat nog instemming van alle betrokken crediteuren. Dat is onwenselijk, omdat een dwarsligger een akkoord waarmee de meerderheid van de crediteuren instemt kan blokkeren. 

Daarom is het noodzakelijk dat de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) zo spoedig mogelijk in werking treedt. Die wet maakt het mogelijk ook dwarsliggende crediteuren aan een akkoord te binden. Daardoor kan faillissement van in essentie gezonde ondernemingen met een te hoge schuldenlast worden voorkomen.

Aan de WHOA is sinds 2013 gewerkt. De wet is helemaal klaar en kan volgende week worden ingevoerd. De wet is buitengewoon goed doordacht. Er is een groot maatschappelijk draagvlak Alle externe adviezen zijn positief. De rechtspraktijk is er klaar voor. Het enige dat nog nodig is, is dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer voor de WHOA stemmen. Verleden week heeft de Tweede Kamer besloten om de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen. Wij zijn verbijsterd door het gebrek aan urgentie bij de politiek.

Waarom is onmiddellijke invoering van de WHOA zo belangrijk? Bij faillissement van een onderneming treedt enorme maatschappelijke schade op. Die schade kan aanzienlijk worden beperkt als bedrijven een dwangakkoord aan hun crediteuren kunnen aanbieden. Dan kan de onderneming door blijven draaien, behouden werknemers hun baan en kunnen verplichtingen aan afnemers en toeleveranciers in ieder geval ten dele worden nagekomen. Aandeelhouders en crediteuren worden gekort, maar zijn niet slechter af dan in faillissement.

De belangen zijn enorm. Zelfs als een beperkt aantal (middel)grote bedrijven die zwaar door de crisis zijn getroffen met behulp van de WHOA kunnen herstructureren kan honderden miljoenen, zo niet miljarden aan waardeverlies worden voorkomen. Duizenden werknemers kunnen hun baan behouden. Doordat de onderneming wordt voortgezet, wordt ook schade bij toeleveranciers en afnemers voorkomen. Dat betreft vaak kleine ondernemers en zzp-ers.

De WHOA biedt ook een mogelijkheid om als de overheid er voor kiest staatssteun te verlenen, financiële crediteuren zoals obligatiehouders en banken te laten meebetalen. Zo kan het geld van de belastingbetaler efficiënter worden ingezet. Dat kan ook honderden miljoenen schelen.

Reorganisatie, ontslag, faillissement in tijden van corona.

Door financiële of organisatorische redenen, kan je werkgeverbesluiten om te gaan reorganiseren. Het is in ieder geval een ingrijpende wijziging in het bedrijf waarbij er vaak gevolgen voor het personeel zijn. De werkgever moet altijd ontslagen proberen te voorkomen. Als je functie toch vervalt, kan het zijn dat er een herplaatsing mogelijk is op een andere functie. Bijvoorbeeld in een nieuwe functie die (bijna) gelijk is aan je oude functie. Of op een andere passende functie die bijvoorbeeld gedeeltelijk je oude werkzaamheden bevat.

Als herplaatsing niet mogelijk is, dan kan ontslag volgen. Het is belangrijk om te laten nakijken of jij op basis van je functie en leeftijd echt ontslagen kan worden. Bij ontslag kan je werkgever een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst aanbieden of een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. Soms gebeurt dit ook tegelijk.

Voordat je akkoord gaat met een eventueel ontslag of een andere functie is het belangrijk om te laten controleren of je werkgever zich aan alle regels heeft gehouden, er geen andere functie beschikbaar is voor jou en of jij echt ontslagen kan worden. Bedrijfsadvocaat kan dit voor jou nakijken.

Jurische hulp inschakelen voor het juiste advies

Andersom geldt natuurlijk ook: u moet uit financiële of organisatorische redenen uw bedrijf reorganiseren of faillissement aanvragen. Uw eerste gedachten gaan dan naar uw medewerkers uit om hun belangen zo netjes en correct mogelijk af te handelen. Bedrijfsadvocaat heeft hier veel ervaring mee en kan u daar uitstekend in adviseren zodat u met een goed gevoel de besprekingen in gaat. Ondernemers in Rotterdam en omstreken kloppen vaak bij ons aan voor advies als ze te maken krijgen met dreigend faillissement, inkrimpen of afstoten van activiteiten. Wij denken mee in het belang van de ondernemer.

Ondanks dat u hard werkt en tal van voorzorgsmaatregelen heeft genomen, kan het voorkomen dat uw onderneming in zwaar weer komt en het water over de dijken dreigt te spoelen. Samen met uw accountant heeft u de bedrijfsvoering doorgelicht en een plan gemaakt om de zaak weer financieel op orde te krijgen en rendabel te maken. Aan zo’n bedrijfskundig plan zitten vaak juridische kanten die goed moeten worden afgewerkt om verdere problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij het inkrimpen van het personeelsbestand of het afstoten van activiteiten van de onderneming.

Avinci Advocaten en Bedrijfsadvocaat heeft de expertise in huis om snel de juridische bedreigingen en kansen van dergelijke maatregelen in te schatten en daar adequaat naar te handelen.

Soms kan het echter noodzakelijk zijn om door een faillissement heen te gaan en daarna een doorstart te maken of om een sterfhuisconstructie op te zetten om zo de gezonde delen van uw onderneming te laten doordraaien. Ook hiermee heeft Bedrijfsadvocaat ervaring en kan zij de doorstart begeleiden zodat u zo min mogelijk risico loopt op problemen met de curator of schuldeisers.

Wij helpen u bij

  • Advies
  • Beëindigingsovereenkomst
  • Conflict
Neem contact op  010-4777755 , wij zijn er voor u!
In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst, ontslag, dreigende faillissementen  tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen met werknemers, de vakbond tot het voeren van procedures.Avinci Advocaten blijft tijdens deze coronacrisis zo goed mogelijk operationeel en wil u met raad en daad terzijde staan – samen zijn we sterk! Be safe, tot snel.

Werknemers en de coronacrisis, het is nog niet zo gemakkelijk! Bron: recht.nl. njb, avinci,

 

Lees Meer over WHOA