Geschillen in de onderneming

Geschillen in de onderneming

15 mei 2020

Geschillen in de onderneming

Avinci Advocaten is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en deelt graag leerzame jurisprudentie met u.  In dit geval ging het om Instantie Rechtbank Den HaagZaaknummer C/09/512450 / HA RK 16-292 Rechtsgebieden Verbintenissenrecht  Bijzondere kenmerken Beschikking


Inhoudsindicatie Letselschade. Deelgeschil. Kosten in verband met hulp derde exploitatie boerderij na ongeval vermogensschade of immateriële schadevergoeding? Geen feitelijk herstel mogelijk. Boerderij is levensdoel, niet economisch rendabel, anders dan voor eigen gebruik. Kosten aangemerkt als kosten ter beperking immateriële schade. Hoogte gezien aard van de schade begrensd door immateriële schadevergoeding. Totaal begroot op € 50.000, aanvullend € 22.000 te voldoen.

De arbeid die verzoekster vóór het ongeval op de boerderij verrichtte, betrof geen loonvormende arbeid omdat van een economisch rendabel boerenbedrijf geen sprake is. De kosten van een derde in verband met het verrichten van werkzaamheden die zij zelf niet meer kan verrichten komen alleen als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking als zijnde kosten ter beperking van immateriële schade. De boerderij is het levensdoel van verzoekster. Zij zijn ten diepste en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immateriële schadevergoeding is in hoogte afhankelijk van onder meer de duur en de intensiteit van de pijn die is geleden, het verdriet en de levensvreugde die zijn gederfd. De kosten voor de inschakeling van een derde worden gemaakt ter voorkoming van verdere geestelijke pijn. De kosten ter beperking van immateriële schade kan uit haar aard niet de immateriële schade overstijgen. Toewijzing € 50.000.

Aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en de onderneming hebben niet altijd dezelfde belangen. Soms zorgt dat voor discussies en geschillen. Bedrijfsadvocaat adviseert u daarbij.
Om geschillen te voorkomen is het belangrijk om afspraken te maken en deze vast te leggen. In bijvoorbeeld statuten, samenwerkingsovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst of een directiereglement. Wij helpen met het opstellen van de voor uw onderneming geschikte afspraak of overeenkomst.

Niet alle problemen zijn te voorkomen met vastgelegde afspraken. Over oplossingen voor gerezen vragen kan onenigheid ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn patstellingen in de aandeelhoudersvergadering of het bestuur, misbruik van zeggenschap door meerderheidsaandeelhouders, wanbeleid van het bestuur of handelen in strijd met wet, statuten of onderlinge afspraken. Zoals bij geschillen over het uitkeren of niet uitkeren van dividend, de uitgifte van nieuwe aandelen, het verstrekken van informatie aan de aandeelhouders of discussies over de beloning van het bestuur. Bedrijfsadvocaat begeleidt u bij de mogelijkheden en procedures.

Bedrijfsadvocaat helpt u bij

  • Opstellen overeenkomsten
  • Geschillen
  • Procedures

Contact

Ik wil graag informatie inwinnenMail mij voor een gratis eerste gesprek

Bron: Geschillen in de onderneming  Recht.nl