Ontgrendelen van smartphones en het nemo tenetur-beginsel

Ontgrendelen van smartphones en het nemo tenetur-beginsel

22 november 2020

In deze vordering tot cassatie in het belang der wet gaat het om het biometrisch ontgrendelen van een smartphone van de verdachte tegen zijn wil teneinde met het oog op de opsporing toegang te krijgen tot de inhoud van de smartphone. De vordering betreft een vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 28 februari 2019, met zaaknummers 15/870028-16 en 13/032439-13 (tul), ECLI:NL:RBNHO:2019:1568. Tegen het vonnis van de rechtbank is geen rechtsmiddel aangewend, zodat het onherroepelijk is geworden. Cassatie in het belang der wet is wel mogelijk.

ontgrendelen van smartphones en het nemo tenetur-beginsel

De ontgrendeling van de smartphone van de verdachte heeft in deze zaak plaatsgevonden door hem te boeien en zijn vingerafdruk op het beeldscherm te plaatsen. Ook andere vormen van biometrische ontgrendeling zijn denkbaar. Te denken valt aan het gebruik van een irisscan of van handpalm- en gezichtsherkenning. Bij elk van deze vormen van biometrische ontgrendeling kan sprake zijn van fysieke dwang teneinde de ontgrendeling mogelijk te maken, zoals het openhouden van de oogleden met het oog op een irisscan of het vasthouden van de hand of het hoofd ten behoeve van herkenning.

Ontgrendelen van smartphones en het nemo tenetur-beginsel

De rechtbank heeft geoordeeld dat de opsporingsambtenaren op rechtmatige wijze toegang hebben verkregen tot de smartphone door met behulp van dwang gebruik te maken van de vingerafdruk van de verdachte. Deze vordering tot cassatie in het belang der wet strekt ertoe dat oordeel aan de Hoge Raad voor te leggen. Daaraan ligt niet de gedachte ten grondslag dat het oordeel van de rechtbank blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Een oordeel van de Hoge Raad is van belang voor de opsporingspraktijk en de rechtsontwikkeling, mede in het licht van voorgenomen wetgeving. Daarin is de grond voor deze vordering gelegen. Lees hier de volledige conclusie.

In het Wetboek van Strafrecht zijn de regels vastgelegd die bepalen welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf daarvoor kan worden gegeven. De regels omtrent opsporing, berechting en vervolging van strafbare feiten zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten strafbare feiten, namelijk overtredingen en misdrijven. Een overtreding is een relatief licht strafbaar feit zoals openbare dronkenschap. Misdrijven zijn de ernstigere strafbare feiten zoals diefstal, mishandeling en moord.

Ontgrendelen van smartphones en het nemo tenetur-beginsel

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze strafrechtadvocaten bieden u uitstekende juridische bijstand en zijn als geen ander op de hoogte van alle aspecten in het strafrecht. Wij behandelen alle voorkomende zaken zoals openlijke geweldpleging, diefstal, bedreiging en belediging, maar ook zwaardere zaken zoals moord, doodslag of verkrachting. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor zaken die vallen onder het bijzonder strafrecht zoals de Opiumwet en Verkeersstrafrecht. Iedere strafzaak, groot of klein, vormt een uitdaging om te verdedigen.

Vanuit ons goed bereikbare en centraal gelegen kantoor in Rotterdam staan wij u graag bij. U kunt rekenen op vakkundige begeleiding en persoonlijke ondersteuning. Discretie is uiteraard gegarandeerd.

 Heeft u een dagvaarding ontvangen? Neem dan direct contact met ons op!

Ontgrendelen van smartphones en het nemo tenetur-beginsel

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking, Bijzonder strafrecht en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten h