Beleid huurcommissie inzage zonnepanelen

Beleid huurcommissie inzage zonnepanelen

6 oktober 2020

De Huurcommissie heeft in een aantal beleidsboeken het beleid verduidelijkt ten aanzien van zonnepanelen. Voor de huurder en verhuurder moeten afpsraken gemaakt worden over de huurprijs en de servicekosten. Hierbij moet worden bezien of er sprake is van roerende of onroerende zonnepanelen. Omdat dit vragen heeft opgeroepen, heeft huurcommissie.nl  hiervoor een beleid opgesteld met een verdere toelichting: Beleid huurcommissie inzage zonnepanelen.

Als de Huurcommissie gevraagd wordt een uitspraak te doen over zonnepanelen, dan zal zij bezien of sprake is van roerende of onroerende zonnepanelen. Zonnepanelen die zonder beschadiging van betekenis aan de panelen of het dak weggenomen kunnen worden, kunnen roerend zijn. Er zal per zaak en met inachtneming van alle omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld of sprake is van roerende of onroerende zonnepanelen. Het antwoord op de vraag of sprake is van roerende of onroerende zonnepanelen is bepalend voor de vervolgstappen bij de Huurcommissie. Daarbij volgt de Huurcommissie de wet en het beleid dat zij de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Beleid huurcommissie inzage zonnepanelen

Als de Huurcommissie gevraagd wordt een uitspraak te doen over zonnepanelen, dan zal zij bezien of sprake is van roerende of onroerende zonnepanelen. Zonnepanelen die zonder beschadiging van betekenis aan de panelen of het dak weggenomen kunnen worden kunnen roerend zijn. Er zal per zaak en met inachtneming van alle omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld of sprake is van roerende of onroerende zonnepanelen. Het antwoord op de vraag of sprake is van roerende of onroerende zonnepanelen is bepalend voor de vervolgstappen bij de Huurcommissie. Daarbij volgt de Huurcommissie de wet en het beleid dat zij de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Roerende zaken mogen, als dit is overeengekomen, worden doorberekend via de servicekosten. Er kan dan een vast bedrag worden afgesproken. Dit wordt ook wel een gebruiksvergoeding genoemd. De Huurcommissie gaat daarbij uit van de werkelijke investeringskosten: de kosten voor aanschaf plus mogelijk kosten van plaatsing. Over het algemeen hanteert de Huurcommissie daarbij een geschatte levensduur van tien jaar. Daarbij geldt dat via de servicekosten geen doorberekening kan plaatsvinden van onderhoud en monitoring. Bij collectieve aansluitingen geldt dezelfde redenering, maar daarbij zal via een verdeelsleutel bepaald moeten worden wat de kosten per woning zijn.

Bij onroerende zonnepanelen mogen de kosten niet via de servicekosten worden doorberekend. De zonnepanelen zitten dan in de kale huurprijs. Het plaatsen van onroerende zonnepanelen kan wel gezien worden als een vorm van woningverbetering die kan leiden tot een hogere huurprijs. In geval van een geschil hierover zal de Huurcommissie bezien of de voorgestelde huurverhoging redelijk is. Daarbij worden de kosten bepaald aan de hand van onder meer de afschrijving. Over het algemeen hanteert de Huurcommissie voor zonnepanelen een geschatte levensduur van tien jaar. De huur mag door de geriefsverbeteringverhoging niet uitstijgen boven de maximaal redelijke huurprijs.

Beleid huurcommissie inzage zonnepanelen

Andere manieren van verrekening, zoals een berekening die gebaseerd is op de theoretisch bespaarde elektriciteit zijn toegestaan. Echter als er verzoeken bij de Huurcommissie worden ingediend zullen die worden getoetst aan de wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid van de Huurcommissie.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Huurcommissie.nl  en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen.  Avinci Advocaten helpt u hierbij.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Beleid huurcommissie inzage zonnepanelen

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Beleid huurcommissie inzage zonnepanelen