Vergunningvrij bouwen op de schop

Vergunningvrij bouwen op de schop

8 april 2020

Vergunningvrij bouwen op de schop

Gemeenten krijgen onder de Omgevingswet meer ruimte om bouwwerken vergunningvrij te maken, maar óók om vergunningen te gaan eisen voor bouwwerken die op dit moment vergunningvrij zijn. Het gaat daarbij om vlaggenmasten, nutsgebouwtjes, dakkapellen, zonnepanelen en wat dies meer zij.
Het vergunningvrij bouwen is tot op heden generiek geregeld in het Besluit Omgevingsrecht – bijlage II. Dat besluit verdwijnt. In het nieuwe stelsel wordt een deel van het vergunningvrij bouwen opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Gemeenten kunnen straks weer een vergunning eisen voor schuurtjes, schuttingen en aanbouwen op het achtererf.

‘We moeten maar hopen dat het digitale stelsel duidelijk maakt wanneer er voor het bouwen een vergunning nodig is,’ verzucht een aanwezige bij een van de vele overleggen over vergunningvrij bouwen. De regelgeving wordt nog iets complexer dan hij al was. Voor de leek zijn de regels onbegrijpelijk geworden. Ook voor de goed ingevoerde expert is nauwelijks te doorgronden wanneer een bouwwerk vergunningvrij is en wanneer niet. Het stelsel gaat uit van een regel, waarop een uitzondering volgt. Daarop zijn weer andere uitzonderingen aangebracht. Een voorbeeld: het bouwen is vergunningplichting, maar niet in achtertuinen bij bouwwerken van een bepaalde maat, behalve als die achtertuinen tegelijk ook zijtuinen zijn in een beschermd stadsgezicht, tenzij het gaat om een bepaald type bouwwerk…

Nog complexer
De Omgevingswet gaat deze wirwar niet oplossen, integendeel. De zaak wordt zelfs complexer. Gemeenten krijgen namelijk de mogelijkheid om toch een vergunning te eisen voor de categorie ‘bijbehorende bouwwerken’ op het achtererf, zoals aanbouwen, schuurtjes en schuttingen hoger dan een meter.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft altijd bezwaar gemaakt tegen vergunningvrij bouwen op achtererven. Met één pennenstreek werd ingegrepen in de gemeentelijke autonomie van het maken van zorgvuldige bestemmingsplannen. De bepalingen over het bebouwen van erven – ingegeven door bijvoorbeeld de behoefte aan licht en lucht op binnenterreinen of vanuit cultuurhistorisch oogpunt, zoals bij de ‘keurblokken’ in Amsterdam – waren niet voor niets in bestemmingsplannen opgenomen. Zij werden door het rijk overruled.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat, samen met het Besluit activiteiten leefomgeving, de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Dit besluit bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Indien u problemen heeft met een vergunning, bouwen, een verbouwing, een aannemer die zijn afspraken niet nakomt of een andere complexe zaak waardoor uw plannen in duigen vallen, neem dan contact op met onze advocaten. Avinci Advocaten is gespecialiseerd in huurrecht, bouwrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en contractenrecht wat een unieke kijk op eventuele mogelijkheden zijn waar u nog niet eerder aan gedacht heeft. In samenspraak maken we een goed onderbouwd dossier dat we aan de rechter overdragen indien het tot procederen komt. Ons adres en contact is:

Avinci Advocaten Rotterdam

Contact: Mr. Arthur Hansen

Oudehoofdplein 4

(Aan de Maasboulevard, bij de Oude Haven)

Vergunningvrij bouwen op de schop: ruimtelijke kwaliteit, Staatsblad, Omgevingswetportaal

 

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.n, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht.