Onvoldoende verzekering van onderneming kan bestuurdersaansprakelijkheid opleveren

Onvoldoende verzekering van onderneming kan bestuurdersaansprakelijkheid opleveren

9 december 2020

Hof Den Bosch wees een belangrijk arrest over de plicht van een bestuurder om te zorgen voor voldoende dekking van risico’s in verband met de onderneming. De keuze van een bestuurder van een bouwbedrijf om een verzekeringspremie niet te betalen waardoor dekking werd opgeschort, levert een persoonlijk ernstig verwijt op voor de (ongedekte) overlijdensschade na een arbeidsongeval. Lees hieronder de uitspraak: